Loading Udalosti

« All Udalosti

 • This event has passed.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

22. január. 2007 @ 12:00 am - 23. január. 2007 @ 12:00 am

Výbor s pôsobnosťou pre:

 • environmentálnu politiku a opatrenia na ochranu životného prostredia, týkajúce sa najmä:
  • znečistenia vzduchu, pôdy a vôd, odpadového hospodárstva a spracovania odpadu, nebezpečných látok a prípravkov, úrovne hluku, zmien podnebia, ochrany biodiverzity,
  • trvalo udržateľného rozvoja,
  • medzinárodných a regionálnych opatrení a zmlúv zameraných na ochranu životného prostredia;
  • obnovy narušeného životného prostredia,
  • civilnej ochrany,
 • Európskej agentúry pre životné prostredie;
 • verejné zdravie, najmä:
  • programy a osobitné kroky v oblasti zdravia  obyvateľstva;
  • farmaceutické a kozmetické výrobky,
  • zdravotné aspekty bioterorizmu,
 • Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsky úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu.

Členom výboru je o.i. Irena Belohorská (NI)

Podrobnosti

Začiatok:
22. január. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
23. január. 2007 @ 12:00 am

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament