Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Zasadanie Výboru pre bezpečnosť a obranu

2. máj. 2007 @ 12:00 am - 3. máj. 2007 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor pre bezpečnosť a obranu patrí pod Výbor pre zahraničné veci.

Výbor pre zahraničné veci má vo svojej pôsobnosti:

  • spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) a európsku bezpečnostnú a obrannú politiku (EBOP). V tejto oblasti výboru pomáha podvýbor pre bezpečnosť a obranu.
  • vzťahy s ostatnými orgánmi a inštitúciami, OSN a ostatnými medzinárodnými organizáciami a medziparlamentnými zhromaždeniami vo veciach spadajúcich do jeho pôsobnosti,
  • posilňovanie politických vzťahov s tretími krajinami, najmä s tými, ktoré bezprostredne susedia s úniou, prostredníctvom rozsiahlej spolupráce a pomocných programov alebo medzinárodných zmlúv, ako sú asociačné zmluvy a zmluvy o partnerstve,
  • začatie, monitorovanie a skončenie rokovaní týkajúcich sa pristúpenia európskych štátov do únie,
  • otázky týkajúce sa ľudských práv, ochrany práv menšín a presadzovania demokratických hodnôt v tretích krajinách. V tejto oblasti výboru pomáha podvýbor pre ľudské práva. V súlade s príslušnými pravidlami sa na schôdze podvýboru prizývajú členovia iných výborov a orgánov zodpovedných za túto oblasť.

Podrobnosti

Začiatok:
2. máj. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
3. máj. 2007 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.europa.eu/committees/sede_home_en.htm

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament