Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Zasadanie Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

11. apríl. 2007 @ 12:00 am - 12. apríl. 2007 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa má vo svojej pôsobnosti:

  • koordináciu vnútroštátnej legislatívy v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni spoločenstva, najmä:
  • voľný pohyb tovarov vrátane harmonizácie technických noriem,
  • právo usadiť sa,
  • slobodu poskytovania služieb s výnimkou finančného a poštového sektora,
  • opatrenia zamerané na identifikáciu a odstránenie možných prekážok fungovania vnútorného trhu,
  • presadzovanie a ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov v rámci vytvárania vnútorného trhu, s výnimkou otázok verejného zdravia a bezpečnosti potravín.

Členom výboru je o.i. Zita Pleštinská (EPP-ED).

Podrobnosti

Začiatok:
11. apríl. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
12. apríl. 2007 @ 12:00 am
Webstránka:
http://www.europarl.europa.eu/committees/imco_home_en.htm

Miesto udalosti

Brusel, Belgicko

Organizátor

Európsky parlament