Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Zasadnutia výborov NR SR (18.-19. jún 2007)

18. jún. 2007 @ 12:00 am - 19. jún. 2007 @ 12:00 am

Výbor NR SR pre európske záležitosti (18.6.2007, 11:00) – budova NR SR, námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 149a

  • Informácia o rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. a 12. júna 2007 (ex post)
  • Informácia o rokovaní Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. a 13. júna 2007 (ex post)
  • Informácia o rokovaní Rady EÚ pre konkurencieschopnosť, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. júna 2007
  • Informácia o rokovaní Rady EÚ pre životné prostredie, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. a 29. júna 2007
  • Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2006 a záverečného účtu verejnej správy za rok 2006 – z hľadiska primeranosti výdavkov spolufinancovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie.

Výbor NR SR pre kultúru a médiá (18.6.2007, 10:00) – budova NR SR, Župné námestie, Hnedý salónik

  • Vládny návrh zákona o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien (19.6.2007, 10:00) – budova NR SR v areáli Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“

  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov

Podrobnosti

Začiatok:
18. jún. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
19. jún. 2007 @ 12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NRSR