Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Zasadnutie Ústavnoprávneho výboru NR SR

18. marec. 2008 @ 12:00 am

Ústavnoprávny výbor NR SR na svojom pravidelnom zasadnutí prerokuje okrem iného tieto body:

503 – Vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov

526 – Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)

542 – Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2007 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2008

Analýza o podiele komunitárneho práva na tvorbe slovenskej legislatívy v období rokov 2006 – 2007

Podrobnosti

Dátum:
18. marec. 2008
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.nrsr.sk/appbin/nrcpt.asp?WCI=NRCPT_Workitem&WCE=Master=2472

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NRSR

Ústavnoprávny výbor NR SR – Budova NR SR, námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150

  • Vládny návrh zákona o podpore kombinovanej výroby založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 429
  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 408
  • Vládny návrh zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 413
  • Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008 – 366

Podrobnosti

Dátum:
14. november. 2007
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NR SR

Ústavnoprávny výbor NR SR, Budova NR SR, námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150

Vládny návrh zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 430

Vládny návrh zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov – 442

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov –  443

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – 418

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov – 407

Vládny návrh zákona o pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva – 428

Podrobnosti

Dátum:
13. november. 2007
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NR SR

Podrobnosti

Začiatok:
9. október. 2007 @ 12:00 am
Koniec:
10. október. 2007 @ 12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NR SR