Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti

6. marec. 2008 @ 12:00 am

Zasadne Výbor NR SR pre európske záležitosti.

Výbor okrem iného prerokuje aj tieto body:

– Informácia o rokovaní Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa, ktorá sa konala dňa 29. februára 2008. Opatrenia na zabezpečenie efektívnosti využívania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Body boli prerokované na 35. schôdzi – hlasovanie o návrhoch uznesenia

– Informácia o rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. a 11. marca 2008

– Informácia o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. a 14. marca 2008

– Informácia o rokovaní Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti, ktorá sa konala dňa 4. marca 2008 (ex post)

– Informácia o rokovaní Rady EÚ pre životné prostredie, ktorá sa konala dňa 3. marca 2008 (ex post)

– Informácia o rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. a 18. marc Informácia o nových návrhoch právne záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ a o predbežných stanoviskách predložených v súlade s § 58a ods. 8 rokovacieho poriadku a 2008


Podrobnosti

Dátum:
6. marec. 2008
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NRSR

Výbor NR SR pre európske záležitosti sa okrem iného bude zaoberať aj týmito bodmi:


– Informácia o rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, ktorá sa konala v dňoch 18. a 19. februára 2008 (ex post)
– Informácia o rokovaní Rady EÚ pre konkurencieschopnosť, ktorá sa uskutoční dňa 25. februára 2008
– Informácia o rokovaní Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (časť energetika), ktorá sa uskutoční dňa 28. februára 2008
– Informácia o rokovaní Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutoční dňa 28. februára 2008
– Informácia o rokovaní Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa, ktorá sa uskutoční dňa 29. februára 2008
– Informácia o nových návrhoch právne záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ a o predbežných stanoviskách predložených v súlade s § 58a ods. 8 rokovacieho poriadku

Podrobnosti

Dátum:
21. február. 2008
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NRSR

Výbor NRSR pre európske záležitosti okrem iného prerokuje tieto body:

Informácia o rokovaní Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti, ktorá sa uskutoční dňa 12. februára 2008

Informácia o rokovaní Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru, ktorá sa uskutoční dňa 14. februára 2008

Stratégia Slovenskej republiky pri príprave, nominácii a obsadzovaní postov v inštitúciách Európskej únie do roku 2013

Informácia o nových návrhoch právne záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ a o predbežných stanoviskách predložených v súlade s § 58a ods. 8 rokovacieho poriadku

Rôzne

Podrobnosti

Dátum:
7. február. 2008
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NRSR

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008 – 366

  • Informácia o rokovaní Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8.-9.11.2007 – ex post
  • Informácia o rokovaní Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti, ktorá sa uskutoční dňa 13.11.2007
  • Informácia o rokovaní Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru, ktorá sa uskutoční v dňoch 15.-16.11.2007
  • Návrh dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015
  • Informácia o rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. a 20.11.2007
  • Informácia o aktuálnom stave plnenia cieľov Lisabonskej stratégie a príprave Národného programu reforiem Slovenskej republiky na obdobie rokov 2008-2010

Podrobnosti

Dátum:
12. november. 2007
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.nrsr.sk/exeIT.NRSR.Web.Webclass/nrcpt.asp?WCI=NRCPT_Workitem&WCE=Master=2422

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NR SR

Výbor okrem iného prerokuje aj nasledovné body:

  • Informácia o rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo.
  • Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia.
  • Informácia o riešení problémov riadenej imigrácie vzhľadom na nedostatok pracovných síl v určitých hospodárskych odvetviach v Slovenskej republike.

Podrobnosti

Dátum:
18. október. 2007
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NR SR