Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Zasadnutie Výboru NR SR pre hospodársku politiku

22. január. 2008 @ 12:00 am

Okrem iného sa Výbor NR SR pre hospodársku politiku bude zaoberať týmito bodmi:

483 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

484Vládny návrh zákona o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

529Správa o priebehu privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu, a.s

439Vládny návrh zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

489 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

504Konvergenčný program Slovenska na roky 2007 až 2010 – aktualizácia 2007

520Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva

–          Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na programe v oblasti výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi KOM(2007)514

Podrobnosti

Dátum:
22. január. 2008
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Výbor NR SR pre hospodársku politiku