Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Zasadnutie Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

23. január. 2008 @ 12:00 am

Okrem iného sa Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien bude zaoberať týmito bodmi:

474Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov

520Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva

Podrobnosti

Dátum:
23. január. 2008
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava