Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Zasadnutie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

18. marec. 2008 @ 12:00 am

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj na svojom pravidelnom zasadnutí okrem iného prerokuje aj tieto body:

528 – Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnosti

Dátum:
18. marec. 2008
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.nrsr.sk/appbin/nrcpt.asp?WCI=NRCPT_Workitem&WCE=Master=2495

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NRSR

20. 11. 2007 – Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Budova NR SR, námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 147a

  • 429 – Vládny návrh zákona o podpore kombinovanej výroby založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 404 – Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • 405 – Vládny návrh zákona o enviromentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne)
  • 398 – Vládny návrh zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
  • 428 – Vládny návrh zákona o pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
  • 430 – Vládny návrh zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnosti

Dátum:
20. november. 2007
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NR SR