Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Zasadnutie Výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport

26. marec. 2008 @ 12:00 am

Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport na svojom pravidelnom zasadnutí okrem iného prerokuje aj tieto body:

  • 560 – Vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 577 – Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA na vydanie zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 576 – Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • 580 – Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany ROSOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2003 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnosti

Dátum:
26. marec. 2008
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.nrsr.sk/appbin/nrcpt.asp?WCI=NRCPT_Workitem&WCE=Master=2527

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NRSR

Okrem iného sa Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport bude zaoberať týmito bodmi:

  520Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva

      Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na programe v oblasti výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi KOM (2007)514

Podrobnosti

Dátum:
21. január. 2008
Čas:
12:00 am

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport