Komunikačné partnerstvá

Služby EURACTIV.sk a EURACTIV Network

(for information in English please scroll down)

Posilnite svoju korporátnu komunikáciu využitím služieb EURACTIV.sk a jeho siete partnerov po celej Európe. 

Benefity spolupráce:

  • Budovanie reputácie: posilnite svoju reputáciu a povedomie o značke v skupine rozhodovateľov a kľúčových aktérov;
  • Zvýšte povedomie: pomôžte vzdelávať rozhodovateľov na Slovensku i v inštitúciách EÚ v špecifických témach verejných politík, ktoré sú dôležité pre Vašu organizáciu (napr. cez formát Fokus alebo Špeciál);
  • Promujte: zabezpečte väčšiu publicitu Vašim iniciatívam, stanoviskám či podujatiam priamou komunikáciou (napr. online bannerová reklama, alebo textová reklama v newsletteri);
  • Networkujte a zvýšte svoj vplyv: upriamte pozornosť na Vašu tému podporou podujatí EURACTIV Stakeholder Workshop alebo EURACTIV Stakeholder Conference s kľúčovými rozhodovateľmi a aktérmi;
  • Monitorujte a získavajte informácie: ušetrite si čas a namiesto zdĺhavého sledovania policy procesov sa spolahnite na naše kapacity a know-how.

Všetky služby odrážajú edičné princípy, ktoré zodpovedajú štandardom novinárskej etiky a redakčnej nezávislosti.

Pre viac informácií prosím kontaktuje:

Pavel Nikodem
e-mail: nikodem@euractiv.sk
mobil: +421 910 929 575


Services of EURACTIV.sk and the EURACTIV Network

Enhance your corporate communications or public-affairs strategy by benefiting from services of EurActiv.sk’s or its network of 12 national affiliates across Europe.

Benefits o cooperation:

  • Reputation-building: Enhance your reputation and positioning in EU circles with visibility on EurActiv.sk;
  • Awareness-raising: Educate policy circles about the specific EU-policy issues that matter most to your organisation (via Fokus or Special Reports);
  • Promotion: Give greater visibility to your initiatives, positions, events using direct communication tools (e.g. online advertising on the site and in newsletters);
  • Networking and influence: Highlight your priority topics by supporting a EURACTIV Stakeholder Event with key policymakers and stakeholders;
  • Monitoring and information: Save time monitoring EU-policy processes and rely on our capacities and know-how.

All EURACTIV partnerships are agreed in conformity with our editorial mission, which complies with journalism ethics and ensures editorial independence of all the content published on EurActiv.

To learn more, please contact:
Pavel Nikodem
e-mail: nikodem@euractiv.sk
mobil: +421 910 929 575