Kontakt

Poštová adresa

I-Europa, s.r.o.

Štefánikova 19

811 05  Bratislava


Fakturačné údaje

IČO: 35 858 834

DIČ: 2021724804

IČ DPH: SK2021724804


Publikácie

ISSN 1337-0235


Radovan Geist, vydavateľ

geist@euractiv.sk  Twitter


Pavel Nikodem, konateľ, výkonný riaditeľ & obchod

nikodem@euractiv.sk  Twitter


Redakcia, tel.: +421 2 54432633

Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka

gabrizova@euractiv.sk  Twitter

Pavol Szalai, senior editor (energetika, životné prostredie)

szalai@euractiv.sk  Twitter

Lucia Yar, senior editor (zahraničná a bezpečnostná politika; veda, inovácie a informačná spoločnosť)

yar@euractiv.sk  Twitter

Marián Koreň (ekonomika a euro, podnikanie v EÚ, sociálna politika, regionálna politika)

koren@euractiv.sk  Twitter

Michal Hudec, stážista

hudec@euractiv.sk


Štefan Bako, manažér projektov a podujatí, sociálne médiá 

bako@euractiv.sk  Twitter  +421 905 138 529

Kristína Kubišová, koordinátor podujatí a projektov

kubisova@euractiv.sk  Twitter

Adam Bajla, stážista, pracovné ponuky, PR správy, podujatia

bajla@euractiv.sk

Mária Hlinková, administratíva

hlinkova@euractiv.sk