ECB: Eurozóna sa v najbližšom čase rozširovať nebude

Podľa novej konvergenčnej správy Európskej centrálnej banky (ECB) žiadna kandidátska krajina nie je aktuálne pripravená na prijatie eura, informovala o tom agentúra DPA.

Podľa ECB žiaden z potenciálnych kandidátov na prijatie spoločnej európskej meny v súčasnosti neplní všetky potrebné kritériá.

Aj keď mnohé krajiny urobili v tomto smere v uplynulých rokoch “významné pokroky”, budú musieť ešte vynaložiť veľké úsilie, uviedla ECB v konvergenčnej správe.

ECB v správe skúmala ekonomický vývoj a právny rámec siedmich štátov Európskej únie (EÚ) – Bulharska, Česka, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Švédska. Išlo napríklad o infláciu, deficit verejných financií a verejný dlh, ale aj o nezávislosť centrálnych bánk týchto krajín. Podľa Európskej komisie (EK) všetky uvedené krajiny s výnimkou Švédska plnia kritérium cenovej stability.

Podľa tohto kritéria sa tempo rastu spotrebiteľských cien môže počas 12 mesiacov pohybovať maximálne 1,5 percentuálneho bodu nad priemerom troch krajín EÚ s najnižšou infláciou.

Naopak, mena žiadnej z týchto krajín nie je aktuálne súčasťou menového mechanizmu ERM II. V jeho rámci sa stanovuje konverzný kurz každej meny k euru. Podľa tohto kritéria nesmie kurz meny kandidátskej krajiny v rámci menového mechanizmu počas dvoch rokov nadmerne kolísať.

Eurozóna sa v najbližšom čase rozširovať nebude, keďže zo skúmaných krajín deklarovali snahu o vstup v dohľadnom čase len Bulharsko, Chorvátsko a Rumunsko. Česko by o termíne vstupu mohlo rozhodovať koncom roka 2019.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA