Slovenskí regulátori pomáhajú Ukrajine pri reformovaní trhu s elektrinou

Európska únia (EÚ) zastúpená slovenským Úradom pre reguláciu sieťových odvetví rozbieha nový dvojročný projekt partnerstva s Ukrajinským národným regulačným orgánom pre energetiku a verejné služby.

Európska únia (EÚ) zastúpená slovenským Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozbieha nový dvojročný projekt partnerstva s Ukrajinským národným regulačným orgánom pre energetiku a verejné služby (NEURC). TASR o tom informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Cieľom projektu je vytvoriť na Ukrajine konkurencieschopný, efektívny a udržateľný trh s elektrickou energiou, zároveň dosiahnuť lepšiu ochranu najzraniteľnejších spotrebiteľov. “Úrad dáva k dispozícii svojich najlepších odborníkov. Tí sa budú snažiť, aby ciele projektu boli naplnené a fungovali nielen na papieri, ale aj v realite,” povedal v tejto súvislosti predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Projekt má formu tzv. twinningu, keď orgán štátnej správy z členskej krajiny EÚ pomáha svojmu partnerovi – regulačnému orgánu v nečlenskom štáte v implementácii európskej energetickej a regulačnej legislatívy, budovaní trhu s elektrinou, v prepojení na medzinárodné trhy a v posilňovaní jeho personálnej a inštitucionálnej kapacity.

Dôraz sa kladie na povinnosť partnerov dospieť ku konkrétnym výsledkom v podobe zákonov a vyhlášok a ich uvedenie do praxe. Očakáva sa zvýšenie liberalizácie trhu, zavedenie štandardných praktík a vytvorenie podmienok na zapojenie Ukrajiny do jednotného európskeho trhu s elektrinou. Projekt financuje EÚ a potrvá 24 mesiacov.

Igaz pripomenul, že v celoeurópskej súťaži o realizáciu tohto projektu ešte minulý rok zvíťazil práve ÚRSO.

“Slovenská republika má bohaté skúsenosti v oblasti twinningových projektov a je vnímaná ako krajina, ktorá spomedzi novoprijatých štátov EÚ urobila v liberalizácii trhu s elektrinou najväčší pokrok,” podčiarkol hovorca.

Odbornú reputáciu ÚRSO ocenil aj veľvyslanec EÚ na Ukrajine Ján Tombinský. “Reformu trhu s elektrinou na Ukrajine bude možné realizovať len ťažko bez vytvorenia silného a nezávislého energetického regulačného orgánu, ktorého úlohou bude nielen podpora hospodárskej súťaže, ale aj ochrana spotrebiteľov. Aj preto sa v rámci tohto projektu bude vychádzať z odborných znalostí Slovenskej republiky,” podčiarkol.

Veľvyslanec SR na Ukrajine Juraj Siváček si myslí, že tento projekt ešte viac posilní aj tak dobré vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou. “Slovenskí odborníci budú oporou v tvorbe sekundárnej legislatívy, aby sa Ukrajina čo najrýchlejšie začlenila do medzinárodného energetického trhu,” dodal.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA