A. ŠEMETA: EÚ bude svetovým lídrom pri zavádzaní dane z finančných transakcií

Brusel 28. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes predložila návrh týkajúci sa dane z finančných transakcií v 27 členských štátoch Európskej únie. Daň by bola uvalená na všetky transakcie s finančnými nástrojmi medzi finančnými inštitúciami, ak je aspoň jedna strana usadená v EÚ. Výmena akcií a dlhopisov by bola zdanená sadzbou vo výške 0,1 % a derivátové zmluvy sadzbou vo výške 0,01 %. Týmto by sa mohlo každý rok získať približne 57 miliárd eur. Komisia navrhla, aby sa daň začala uplatňovať od 1. januára 2014.

Daň z finančných transakcií je zameraná na zdanenie 85 % finančných transakcií, ktoré prebiehajú medzi finančnými inštitúciami. Občania a podniky by neboli zdanení. Do pôsobnosti tohto návrhu takisto nespadajú hypotéky, bankové úvery, poistné zmluvy a ďalšie bežné finančné činnosti vykonávané jednotlivcami alebo malými podnikmi.

"Týmto návrhom sa EÚ dostane do čela v celosvetovom úsilí zaviesť daň z finančných transakcií. Náš projekt je stabilný a uskutočniteľný. Nepochybujem o tom, že pomocou tejto dane je možné splniť očakávania občanov týkajúce sa spravodlivého príspevku finančného sektora. Som presvedčený o tom, že naši partneri v rámci skupiny G20 uvidia, že je aj v ich záujme ísť týmto smerom," vyhlásil dnes na tlačovej besede Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom.

EK sa rozhodla navrhnúť novú daň z finančných transakcií z viacerých dôvodov.

Prvým bolo zaistenie toho, aby finančný sektor v čase fiškálnej konsolidácie v členských štátoch prispel spravodlivým dielom, keďže zohral dôležitú úlohu pri vzniku hospodárskej krízy. Vlády a široká európska verejnosť ako celok niesli náklady na rozsiahle záchranné opatrenia na podporu finančného sektora, ktoré sa platili z peňazí daňových poplatníkov. Okrem toho je finančný sektor v porovnaní s ostatnými sektormi v súčasnosti nedostatočne zdanený.

Druhým dôvodom bol fakt, že prostredníctvom koordinovaného rámca na úrovni EÚ by sa pomohlo posilniť jednotný trh EÚ. V súčasnosti má 10 členských štátov zavedenú určitú formu dane z finančných transakcií. Pomocou tohto návrhu by sa v rámci EÚ zaviedli nové minimálne daňové sadzby a harmonizovali by sa rozličné už existujúce dane z finančných transakcií v rámci celej EÚ. Týmto sa znížia narušenia hospodárskej súťaže na jednotnom trhu, odradí sa od rizikových obchodných aktivít a doplnia sa regulačné opatrenia zamerané na predchádzanie budúcim krízam.

Daň z finančných transakcií na úrovni EÚ by posilnila pozíciu EÚ, čo sa týka podpory spoločných pravidiel pre zavedenie takejto dane na celosvetovej úrovni, najmä prostredníctvom skupiny G20.

Predpokladané príjmy z dane by sa rozdelili medzi EÚ a členské štáty únie. Časť dane by sa použila ako forma vlastných zdrojov EÚ, ktorými by sa čiastočne znížili príspevky jednotlivých štátov. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zvýšiť túto časť príjmov zvýšením sadzby dane z finančných transakcií.

V dôsledku krízy verejný dlh vo všetkých 27 členských štátoch EÚ prudko narástol z menej ako 60 % HDP v roku 2007 na 80 % v nasledujúcich rokoch. Finančný sektor získal od vlád značnú finančnú podporu, pričom členské štáty EÚ vyhradili počas krízy 4,6 miliardy eur na jeho záchranu.

Okrem toho v posledných rokoch finančný sektor ťažil z nízkeho zdanenia a vďaka oslobodeniu od DPH v oblasti finančných služieb má daňové zvýhodnenie vo výške približne 18 miliárd eur ročne. Novým zdanením finančného sektora by sa zaistilo, že finančné inštitúcie prispejú na náklady na oživenie hospodárstva a odradí ich to od riskantného a neproduktívneho obchodovania.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA