Bez podpôr by bolo poľnohospodárstvo SR vysoko stratové

Bratislava 9. augusta (TASR) – Významný podiel na výnosoch poľnohospodárskych podnikov dosiahli aj v minulom roku podpory zo  zdrojov Európskej únie (EÚ).

"Bez podpôr by bolo poľnohospodárstvo vysoko stratové. Podpory boli motivujúcim faktorom a finančným stabilizátorom poľnohospodárskych podnikov," konštatuje sa v Správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2010.

Podobne ako v minulých rokoch aj v roku 2010 rozhodujúci význam v podpornej politike mali právne nárokovateľné platby, vrátane LFA (poľnohospodársky znevýhodnené oblasti – pozn. TASR), ktoré sú garanciou krátkodobých preklenovacích prevádzkových úverov z komerčných bánk.

Podporami poľnohospodárske podniky ručili a splácali úvery, čím si udržali ekonomickú bonitu na úverovom trhu. Svedčí o tom aj vlaňajší medziročný nárast krátkodobých úverov o 45,3 % na 203,11 milióna eur do tohto odvetvia na prefinancovanie prevádzkového cyklu poľnohospodárskej výroby. Problematickými z hľadiska dostupnosti sú strednodobé a dlhodobé úvery, ktoré sa medziročne znížili. Celkové úvery do odvetvia poľnohospodárstva klesli vlani o 0,4 % na 393,97 milióna eur.

"Zo zdrojov EÚ a národných zdrojov sa vyplatili poľnohospodárom v roku 2010 priame platby vo výške 90 % (70 % EÚ a 20 % štátny rozpočet SR – národná vyrovnávacia platba). Úroveň priamych platieb hradených z európskych zdrojov v roku 2010 ostala pod úrovňou podpôr starých členských krajín EÚ-15 a spolu s vnútorným členením platieb EÚ medzi jednotlivé oblasti SR má vplyv na konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárov na európskom trhu," dodáva rezort pôdohospodárstva.

jal gl

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA