EÚ a USA novou dohodou uľahčia predaj ekologických výrobkov

Brusel 15. februára (TASR) – Európska únia a Spojené štáty americké dnes oznámili, že od 1. júna 2012 sa budú môcť v EÚ alebo Spojených štátoch predávať ekologické výrobky, ktoré majú osvedčenie druhej strany. Týmto partnerstvom medzi dvoma najväčšími výrobcami ekologických výrobkov na svete sa vytvorí pevný základ pre ekologické poľnohospodárstvo, z čoho bude mať prospech rozvíjajúce sa odvetvie ekologického hospodárstva, zvýši sa zamestnanosť a podporí sa podnikanie v celosvetovom meradle.

Hodnota odvetvia ekologického poľnohospodárstva sa v USA a v EÚ odhaduje približne na 40 miliárd eur a toto číslo každý rok rastie.

Oficiálne dokumenty, ktoré sú vyjadrením tohto partnerstva, podpísali dnes v Norimbergu komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş, zástupkyňa amerického tajomníka pre poľnohospodárstvo Kathleen Merriganová a veľvyslanec USA Isi Siddiqui, ktorý je hlavným vyjednávačom obchodného zastupiteľstva pre poľnohospodárstvo. Zmluva bola podpísaná pri príležitosti svetového veľtrhu BioFach World Organic Fair, najväčšej svetovej obchodnej výstave ekologických výrobkov.

"Táto dohoda má dvojitú pridanú hodnotu. Na jednej strane budú ekologickí poľnohospodári a výrobcovia potravín profitovať z ľahšieho prístupu, menšej byrokracie a nižších nákladov pri vstupe na trhy USA aj EÚ, čím sa zároveň posilní hospodárska súťaž v tomto odvetví. Okrem toho sa zlepšuje transparentnosť noriem týkajúcich sa ekologických výrobkov a posilňuje sa dôvera zákazníkov aj uznanie našich ekologických potravín a výrobkov," uviedol Dacian Cioloş.

Podľa Kathleen Merriganovej toto partnerstvo spája ekologických poľnohospodárov a podniky na oboch stranách Atlantického oceánu a ponúka im veľkú škálu nových obchodných príležitostí.

Doteraz museli pestovatelia a spoločnosti, ktoré chceli obchodovať s výrobkami na oboch stranách Atlantiku, získať samostatné osvedčenia podľa dvoch noriem, čo znamenalo dvojnásobné poplatky, kontroly aj administratívu. Týmto partnerstvom sa odstraňujú veľké prekážky, najmä pre malé a stredné ekologické poľnohospodárstva. Všetky výrobky, ktoré spĺňajú podmienky partnerstva, sa môžu predávať a môžu byť označené ako certifikované ekologické poľnohospodárske výrobky, či už ide o mäso, obilniny alebo víno.

Hoci medzi americkými a európskymi normami pre ekologické poľnohospodárstvo existujú malé rozdiely, obe strany dospeli nezávisle k záveru, že ich programy sú rovnocenné, s výnimkou zákazu používania antibiotík. Pri všetkých výrobkoch, s ktorými sa bude v rámci tohto partnerstva obchodovať, musia orgány vydávajúce osvedčenia overiť, že sa zo žiadneho dôvodu nepoužili antibiotiká.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA