Barnier: Mobilita je pre rast európskeho hospodárstva prínosom

Brusel 19. decembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes prijala návrh na modernizáciu smernice o odborných kvalifikáciách v štátoch EÚ. Dôvodom je, že sa počet obyvateľov v produktívnom veku v členských štátoch znižuje a predpokladá sa, že do roku 2020 sa dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch zvýši na viac ako 16 miliónov pracovných miest. Ak má Európa uspokojiť tento dopyt, treba vyplniť medzery v nedostatku pracovných síl.

Cieľom návrhu EK je zjednodušiť pravidlá mobility odborníkov v rámci EÚ prostredníctvom európskeho profesijného preukazu pre všetky zainteresované povolania, ktorý by proces uznávania kvalifikácií uľahčil a urýchlil. Mobilita dobre kvalifikovaných odborníkov z iných členských štátov únie môže byť kľúčovým zdrojom rastu, poukazuje sa v správe komisie, ale len vtedy, ak sa dokážu ľahko dostať tam, kde sa práca ponúka. A na to je potrebné rýchle, jednoduché a spoľahlivé uznanie ich kvalifikácií v EÚ.

V návrhu sa objasňuje aj rámec pre spotrebiteľov tým, že sa členské štáty vyzývajú, aby preskúmali rámec svojich regulovaných povolaní, a tým, že sa budú riešiť obavy verejnosti týkajúce sa jazykových zručností a absencie účinných výstražných mechanizmov v prípade porušenia povinností pri výkone povolania, a to najmä v sektore zdravotníctva.

"Európa čelí mnohým výzvam. Jednou z nich je zvýšiť dopyt po vysokokvalifikovaných pracovných miestach v celej EÚ. Dnešný návrh smernice reaguje na potrebu zavedenia hladko fungujúceho systému uznávania kvalifikácií v záujme podpory mobility odborníkov v rámci Európy. Dobre kvalifikovaným odborníkom sa tak uľahčí možnosť ísť tam, kde existujú voľné pracovné miesta. A to bude pre rast európskeho hospodárstva určite prínosom," vyhlásil dnes komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier.

Komisár dodal, že podľa neho myšlienka európskeho profesijného preukazu – elektronického osvedčenia – je tým správnym krokom vpred, lebo zjednoduší a urýchli proces uznávania kvalifikácií mobilných odborníkov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA