Charta základných práv EÚ sa čoraz viac stáva odkazom pre rozhodnutia súdov

Brusel 8. mája (TASR) - Správu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie (EÚ) v roku 2014 zverejnila dnes Európska komisia (EK). Dokument po prvý raz obsahuje časť o dôležitej novovznikajúcej otázke základných práv v oblasti digitálnych technológií. Prvý podpredseda EK Frans Timmermans pripomenul, že Charta základných práv je prioritou EÚ a Európska komisia je odhodlaná zabezpečiť ...

Brusel 8. mája (TASR) – Správu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie (EÚ) v roku 2014 zverejnila dnes Európska komisia (EK). Dokument po prvý raz obsahuje časť o dôležitej novovznikajúcej otázke základných práv v oblasti digitálnych technológií.

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans pripomenul, že Charta základných práv je prioritou EÚ a Európska komisia je odhodlaná zabezpečiť jej účinné uplatňovanie v plnom rozsahu.

“Naše prvé výročné kolokvium o základných právach v októbri bude zamerané na zvyšovanie informovanosti s osobitným zreteľom na podporu tolerancie a rešpektu,“ uviedol Timmermans.

Eurokomisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová upozornila, že je povinnosťou komisie zabezpečiť, aby základné práva zakotvené v zmluvách a v Charte základných práv EÚ neboli len prázdnymi frázami.

“Budeme spolupracovať s členskými štátmi s cieľom skvalitniť spoluprácu a zvýšiť politickú angažovanosť v záujme podpory a ochrany základných práv,“ uviedla Jourová.

Nová exekutíva EÚ sa po nástupe do funkcie zaviazala zabezpečiť účinnú ochranu a podporu základných práv v EÚ. Komisia bude okrem toho každý rok organizovať kolokvium o základných právach s cieľom podporiť širšiu diskusiu. Prvé kolokvium sa uskutoční v dňoch 1.–2. októbra a bude zamerané na podporu tolerancie a rešpektu, s osobitným dôrazom na prevenciu a boj proti antisemitskej a antimoslimskej nenávisti.

Správa za rok 2014 po prvý raz obsahuje časť o dôležitej otázke základných práv v oblasti digitálnych technológií. Digitálna revolúcia vytvorila príležitosti pre všetkých: podniky, občanov a spoločnosť ako takú. Spolu s ňou sa však vynorili obavy, pokiaľ ide o účinnú ochranu základných práv v tomto prostredí. Občania majú právo na primeranú ochranu ich základných práv online, tak ako aj offline. Súčasťou tejto ochrany je osobitne ochrana osobných údajov, ktorá je garantovaná článkom 8 charty.

Komisia pripomenula, že Súdny dvor EÚ sa vo svojich rozhodnutiach v roku 2014 čoraz viac odvolával na chartu. Vlani sa v 210 rozhodnutiach súdov EÚ uvádzal odkaz na chartu. V roku 2013 bolo týchto odkazov 114, v roku 2012 len 97 a v roku 2011 iba 43.

Podľa EK aj vnútroštátni sudcovia zohrávajú kľúčovú úlohu pri dodržiavaní základných práv a právnych noriem. V roku 2014 vnútroštátne súdy členských štátov v čoraz vyššom počte prípadov použili odkaz na chartu.

S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy (1. decembra 2009) sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou. V charte sa stanovujú základné práva, napríklad právo na slobodu prejavu a ochranu osobných údajov, ktoré odrážajú spoločné hodnoty Európy a jej ústavné dedičstvo.

Komisia spolupracuje s príslušnými orgánmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ s cieľom lepšie informovať občanov o ich základných právach a o tom, kde získať pomoc, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) le

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA