Nečas vyzval EK na väčšiu odbornosť, so sankciami voči Maďarsku by počkal

Praha 24. februára (TASR) – Predseda českej vlády Petr Nečas odporučil dnes počkať so zmrazením dotácií EÚ pre Maďarsko, ktoré v uplynulých dňoch navrhla Európska komisia (EK), až dovtedy, kým budú známe ďalšie odporúčania pre Budapešť a podmienky pre nápravu.

"Predseda vlády ČR je presvedčený, že maďarská vláda si je plne vedomá svojich záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii a že realizuje všetky nevyhnutné opatrenia, ktorými by presvedčila EK o svojej dobrej vôli pre dosiahnutie uspokojivého pokroku v otázke rozpočtovej disciplíny," citoval z premiérovho stanoviska internetový portál iDnes.cz.

Podľa stránky sa Nečas pozastavuje nad tým, že EK chce stopnúť čerpanie z Kohézneho fondu na "základe číreho odhadu budúceho vývoja deficitu" maďarského rozpočtu. Varuje, že by sa tak z mechanizmu na trestanie nehospodárnosti mohol stať politický nástoj.

Predseda vlády ČR vyzval EK na väčšiu odbornosť, pretože podobné kroky môžu príslušnú krajinu poškodiť na finančných trhoch.

Nečas odporučil Rade EÚ, aby o pozastavení čerpania z Kohézneho fondu pre Maďarsko nerozhodovala skôr, ako budú známe jej ďalšie konkrétne odporúčania pre Budapešť v rámci postupu pri priveľkom deficite a kým budú vyjasnené podmienky, za ktorých bude toto rozhodnutie opäť zrušené.

Kým štyri z piatich ešte v januári varovaných členských krajín EÚ – Belgicko, Cyprus, Malta a Poľsko – reagovali na zdvihnutý prst z Bruselu a rozpočty adekvátne upravili, Maďarsko tak neučinilo. Aj tak mu však zostáva ešte čas do konca kalendárneho roka 2012, aby sa sankciám vyhlo, tie by totiž nadobudli platnosť až od januára 2013.

12 le hy

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA