Dobrovoľníctvo sa stáva jednou z politík EÚ

Brusel 20. septembra (TASR) – Európska komisia dnes predstavila plány ďalej zvyšovať uznanie a podporu dobrovoľníckej práce v Európskej únii. V kontexte Európskeho roka dobrovoľníckej práce 2011 EÚ prináša prehľad opatrení, ktoré majú pomôcť rozvoju dobrovoľníckej činnosti v únii. Na pláne je okrem iného aj vytvorenie Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc a takzvaného európskeho pasu zručností.

Európska komisia dnes vôbec po prvý raz schválila politický dokument venovaný výhradne dobrovoľníckej práci. Tá prispieva ku kľúčovým cieľom politík EÚ ako je sociálne začleňovanie, zamestnanosť, vzdelávanie, rozvoj zručností či podpora občianstva.

„V EÚ je dnes 100 miliónov dobrovoľníkov, ktorí prispievajú k lepšej Európe a k lepšiemu svetu. Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011 vyzdvihuje doterajšie úspechy, povzbudzuje ďalších, aby sa zapojili, a podporuje dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie v ich práci,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo.

Doteraz však nejestvuje žiaden právny rámec pre dobrovoľnícku činnosť, a ani zručnosti, ktoré dobrovoľníci počas nej získajú, nie sú dostatočne uznávané. Komisia je preto odhodlaná prekonať tieto prekážky, najmä pokiaľ ide o cezhraničnú dobrovoľnícku prácu a začať naplno využívať veľký potenciál, ktorý so sebou dobrovoľnícka činnosť prináša.

V rámci opatrení na úrovni EÚ pre podporu dobrovoľníckej práce EK navrhuje vytvoriť do roku 2012 Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc. Komisia sa navyše usiluje o to, aby zručnosti, ktoré ľudia získajú počas vykonávania dobrovoľníckych činností, boli širšie uznávané. Tomu by mal napomôcť „európsky pas zručností“. Má zabezpečiť uznanie odbornej kvalifikácie v zahraničí a umožní tiež jednotlivcom zaznamenávať zručnosti a kompetencie, ktoré nadobudli počas dobrovoľníckej práce. Európsky pas zručností bude založený na Europasse (európsky životopis online), aby sa tieto zručnosti mohli zaregistrovať transparentným a porovnateľným spôsobom.

Európska komisia ponúka konkrétne spôsoby, akými členské štáty môžu viac využiť potenciál dobrovoľníckej práce a vyzýva ich, aby vytvorili národné programy na podporu rozvoja cezhraničnej dobrovoľníckej práce.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA