Ekologický rast ekonomiky je jediný udržateľný pre Európu

Brusel 20. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes stanovila konkurencieschopný plán zameraný na transformáciu hospodárstva Európy na udržateľné hospodárstvo do roku 2050. V pláne pre Európu, ktorá efektívne využíva svoje zdroje, sa načrtáva, ako môžeme dosiahnuť rast, ktorý je nevyhnutný pre náš budúci blahobyt a prosperitu.

Plán EK vymenúva hospodárske odvetvia, ktoré spotrebúvajú najviac zdrojov, a navrhuje nástroje a ukazovatele, ktorými sa má pomôcť pri usmernení opatrení na európskej a medzinárodnej úrovni. Je to plán na zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu založený na používaní menšieho množstva zdrojov pri výrobe a spotrebe tovarov a na vytvorení obchodných a pracovných príležitostí z činností, akými sú napríklad recyklácia, lepší dizajn výrobkov, nahrádzanie materiálov a ekologické inžinierstvo.

„Ekologický rast predstavuje jedinú udržateľnú budúcnosť tak pre Európu, ako aj celý svet. Priemysel a životné prostredie musia spolupracovať, keďže naše záujmy sú z dlhodobého hľadiska rovnaké,“ povedal o ekologickom aspekte tohto plánu Janez Potočnik, komisár pre životné prostredie.

Lepšie využívanie zdrojov v rámci zaťaženého životného prostredia je podľa stanoviska EK jedinou správnu cestou pre budúcnosť, keďže rastúci dopyt po celom svete zvyšuje tlak na životné prostredie a vytvára intenzívnejšiu hospodársku súťaž o zdroje. Kľúčové prírodné zdroje, ako suroviny, kovy, energia, biodiverzita a voda, sa používajú na podnietenie hospodárskeho rastu, ako keby ich zásoby boli nevyčerpateľné.

„Takýto postup nie je z dlhodobého hľadiska udržateľný,“ poznamenal komisár Potočnik s tým, že komisijný plán uvádza prostriedky, ktorými môžeme pokračovať v dosahovaní rastu udržateľným spôsobom. Napríklad opatrenia zamerané na transformáciu výroby a spotreby so stimulmi pre motiváciu investorov k väčšej podpore ekologických inovácií.

EK vyzýva národné vlády, aby presmerovali zdaňovanie od pracovnej sily smerom k znečisťovaniu a zdrojom a aby poskytli stimuly, ktoré by spotrebiteľov nasmerovali k výrobkom založeným na efektívnom využívaní zdrojov. V pláne sa takisto odporúča prispôsobiť ceny tak, aby sa v nich odzrkadľovala skutočná cena používania zdrojov, najmä z hľadiska životného prostredia a zdravia.

Plán komisie sa tiež zameriava na riešenie problematiky neefektívneho využívania zdrojov v odvetviach, ktoré nesú zodpovednosť za najväčší podiel vplyvu na životné prostredie, a to v odvetví potravinárstva, stavebníctva a dopravy, na ktoré spoločne pripadá 70 až 80 percent všetkých vplyvov na životné prostredie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)vs

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA