Občania EÚ majú viac času reagovať na pripravovanú legislatívu

Brusel 4. januára (TASR) – Európska komisia (EK) od 1. januára predĺžila občanom členských krajín Európskej únie a mimovládnym organizáciám lehotu na vyjadrenie pripomienok k návrhom nových politík a právnych predpisov. V minulosti predstavovala lehota osem týždňov, od začiatku tohto roka je to už 12 týždňov.

Podľa stanoviska EK sa tak všetky zúčastnené strany budú môcť lepšie zapojiť do tvorby politík EÚ už v ranom štádiu. Komisia takisto vytvorila službu, ktorá bude upozorňovať na budúce iniciatívy. Záujmové organizácie a lobistické skupiny, ktoré sa zaregistrujú do registra transparentnosti, si môžu túto službu objednať, aby získavali včasné informácie o plánoch nových iniciatív v príslušnej oblasti ich záujmu, a to s predstihom jedného roku pred ich prijatím.

"Na to, aby boli naše politiky správne nastavené, je veľmi dôležité počúvať ľudí, ktorých sa budú dotýkať. Tým, že sa predĺži lehota na verejné konzultácie, sa posilní hlas občanov, podnikov a organizácií pri tvorbe politík, ktoré budú v prospech všetkých," vyhlásil dnes predseda komisie José Manuel Barroso.

EK je podľa neho presvedčená, že predĺžená lehota na verejné konzultácie a nová upozorňovacia služba pomôžu zvýšiť účasť na týchto konzultáciách, najmä pokiaľ ide o skupiny, ktoré na nich doposiaľ neboli dostatočne zastúpené. Napríklad zväzy malých a stredných podnikov budú mať teraz viac času zorganizovať sa a so svojimi členmi náležite prediskutovať dosah nového návrhu politiky na malé podniky.

V súlade s politikou "inteligentnej regulácie" má komisia v úmysle zapojiť občanov a podniky do legislatívneho procesu a zaistiť tak, aby sa pri príprave návrhu právneho predpisu zohľadňovali všetky relevantné skutočnosti a obavy.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hol

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA