Online nákupy v štátoch EÚ sú čoraz bezpečnejšie

Brusel 30. septembra (TASR) – V oblasti online nákupov lístkov cez internet došlo v štátoch Európskej únie k zvýšeniu bezpečnosti, uviedla vo štvrtok vo svojom stanovisku pre médiá Európska komisia. Vďaka opatreniam EÚ je online nákup lístkov pre spotrebiteľov bezpečnejší, čo dokazuje aj čerstvý prieskum webových stránok.

Medzi webovými stránkami predávajúcimi lístky na kultúrne a športové podujatia, ktoré boli kontrolované z hľadiska súladu s predpismi EÚ na ochranu spotrebiteľa, v súčasnosti rešpektuje právne predpisy EÚ 88 percent (v porovnaní s iba 40 percentami v roku 2010) a vďaka prípadom predloženým súdom možno očakávať ďalšie zlepšenie.

„Ide o veľký úspech, z ktorého plynú výhody pre spotrebiteľov EÚ. Celoplošné presadzovanie prináša výsledky, pričom sa zameriava na problematické sektory a čistí trh, čo vedie k prehľadnejšej tvorbe cien a dôveryhodným informáciám,” uviedol komisár EÚ pre zdravie a ochranu spotrebiteľa John Dalli.

Podľa slov komisára Dalliho ľudia v EÚ čoraz častejšie používajú internet na vyhľadávanie zábavných aktivít a na porovnávanie cien a ponúk a musia mať možnosť robiť to bez toho, aby sa stali obeťami podvodu.

Vnútroštátne orgány všetkých členských štátov únie, k čomu sa pridali aj úrady z Nórska a Islandu, začali v septembri 2010 celoplošné prešetrovanie koordinované na úrovni EÚ. Medzi zistené problémy patrili neúplné alebo zavádzajúce informácie o cene lístkov, nečestné podmienky a neúplné alebo zavádzajúce informácie o obchodníkovi. Stránky boli opravené, vo všeobecnosti dobrovoľne, avšak v niektorých prípadoch boli uložené pokuty.

Vnútroštátne orgány budú naďalej pracovať na otvorených prípadoch. V cezhraničných prípadoch sú v kontakte so svojimi partnerskými orgánmi v iných krajinách. Systém celoplošných prešetrovaní v celej EÚ bude pokračovať. V súčasnosti sa pripravuje nová celoplošná akcia a ďalšie spoločné akcie sa plánujú na rok 2012.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA