EK vyčlenila grant 600.000 eur pre pluralitu a slobodu médií

Brusel 7. novembra (TASR) – Európska komisia dnes oznámila, že sa rozhodla zriadiť vo Florencii v Európskom univerzitnom inštitúte Centrum pre pluralitu a slobodu médií s grantom 600.000 eur. Centrum na podporu médií, ktoré sa otvorí v decembri, bude fungovať v rámci Centra Roberta Schumana pre vyššie štúdium.

Centrum pre pluralitu a slobodu médií bude viesť profesor Pier Luigi Parcu. Jeho cieľom je rozvíjať nové myšlienky týkajúce sa spôsobu zabezpečenia rozmanitých a slobodných médií v Európe a pracovať na zvyšovaní kvality pri pluralistických európskych médií.

"Sloboda prejavu závisí okrem iného aj od rozmanitých a slobodných médií. Nové centrum má mimoriadne dôležitú úlohu – rozvíjať a skúmať myšlienky o pluralizme a slobode médií, ktoré môžu obohatiť verejnú diskusiu a politiku," uviedla dnes o tomto projekte podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová.

Komisárka zdôraznila, že centrum sa bude zaoberať štyrmi špecifickými aktivitami: teoretickým a aplikovaným výskumom (cyklus pracovných dokumentov, politické štúdie, pozorovania v oblasti pluralizmu médií), diskusiami, vzdelávacími a školiacimi aktivitami (akademické semináre, letná škola) a šírením výsledkov a záverov.

Financovanie centra sa poskytuje z fondov pôvodne určených pre program Erasmus pre novinárov, ktorý navrhol poslanec Európskeho parlamentu Paul Rübig.

Táto iniciatíva je ďalším krokom pokračujúceho záväzku Komisie zlepšiť ochranu pluralizmu a slobody médií v Európe a stanoviť, či treba prijať ďalšie opatrenia na európskej alebo vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Právo na slobodu prejavu a právo na informácie je zakotvené v čl. 11 Charty základných práv EÚ, v ktorom sa uvádza, že sloboda a pluralizmus médií sa musí rešpektovať, pretože je základným kameňom každej slobodnej a demokratickej spoločnosti a východiskom demokratických a spoločenských hodnôt EÚ. Na efektívne uplatňovanie týchto práv môžu škodlivo pôsobiť činitelia z verejnej i súkromnej sféry, a preto zostáva zdrojom obáv.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA