Distrubučné spoločnosti EC a VSE sa navzájom obviňujú z nekalých praktík

Košice 31. januára (TASR) – Podľa vyjadrenia spoločnosti Energetické Centrum (EC), a.s. Bratislava sa množia sa počty zákazníkov, hlavne na východnom Slovensku, ktorí uzatvorili zmluvu s EC, no stále neodoberajú energiu. EC musí rešpektovať výpovedné lehoty súčasných dodávateľov zákazníka. Zároveň potrebuje mať pri zmene dodávateľa k dispozícii EIC kód odberného miesta zákazníka. „Východoslovenská energetika (VSE), a.s. Košice však od istého času prestala na svojich vyúčtovacích faktúrach tento údaj poskytovať,“ uvádza Žanet Müllerová, výkonná riaditeľka EC.

Ako dodala, väčšina zákazníkov nevie tento EIC kód Energetickému Centru poskytnúť, pretože má zväčša k dispozícii len poslednú vyúčtovaciu faktúru. Pre uľahčenie práce zákazník splnomocňuje spoločnosť EC k tomu, aby v jeho mene vyžiadala od VSE spomínaný EIC kód a následne zabezpečila zmenu dodávateľa. „VSE nám tieto kódy bez problémov poskytovala, po čase však prestala s našou spoločnosťou komunikovať a kódy neodovzdáva,“ zdôraznila Müllerová.

Koncom minulého roka sa EC rozhodlo v záujme ochrany práv zákazníkov, ako aj svojich vlastných, domáhať spravodlivosti súdnou cestou. „V stredu, 25. januára nám bolo doručené predbežné opatrenie Okresného súdu Košice I., ktoré ukladá povinnosť spoločnosti VSE, a.s. do troch dní poskytnúť Energetickému Centru EIC kódy zákazníkov,“ doplnila výkonná riaditeľka. a pripomenula, že na to, aby EC zmenilo dodávateľa k 1. aprílu, je povinné vypovedať zmluvy zákazníkov do 31. januára.

S návrhom na súd sa EC, podľa slov výkonnej riaditeľky, obrátilo po tom, čo VSE niekoľko mesiacov nereagovala na žiadosti, ani na opakované výzvy o poskytnutie EIC kódov. „To je dôvod, prečo už takmer 16.000zákazníkov nemohlo zmeniť dodávateľa z VSE na Energetické Centrum,“ doplnila ďalej Müllerová.

VSE ale dôrazne odmieta obvinenia z toho, že bráni procesu zmeny dodávateľa tým, že neposkytuje potrebné údaje. „Každému odberateľovi, ktorý sa obráti na VSE a dostatočne identifikuje seba a odberné miesto, naša spoločnosť poskytne požadované údaje bezodkladne,“ uviedla hovorkyňa VSE Andrea Danihelová. Zdôraznila zároveň, že zmena dodávateľa u zákazníkov VSE prebieha bezproblémovo smerom na všetkých ostatných dodávateľov. „Energetické centrum však presúva povinnosti svojich predajcov na VSE tým, že podpisuje so zákazníkmi neúplné zmluvy a zmluvné údaje dodatočne žiada od VSE,“ dodala hovorkyňa VSE.

Pripomenula, že okrem toho je potrebné poznamenať, že subjektom, ktorý je zo zákona zodpovedný za registráciu a evidenciu odberných miest, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy, teda nie VSE. Navyše prevádzkovateľ v októbri 2011 informoval všetkých dodávateľov elektriny ako a na základe ktorých údajov môžu získať potrebné dáta. „Každý dodávateľ elektrickej energie má pristúp na portál distribútora, a teda aj Energetické centrum si na základe priradeného hesla vie potrebné údaje vyhľadať,“ doplnila Danihelová.

Vyhlásila tiež, že na základe sťažností a podnetov zákazníkov, VSE už niekoľkokrát upozorňovala na nekalé praktiky predajcov, ktorí sa napríkald vydávali za zástupcov VSE, zneužívali korporátne farby a znaky VSE, uvádzali neúplné informácie o cene, spôsobe fakturácie, či predmete činnosti VSE. „Dnes už môžeme potvrdiť, že sú to aj predajcovia Energetického centra, na ktorých nás naši zákazníci upozorňujú a s ktorých postupmi nie sú spokojní. Všetkým zákazníkom pripomíname, aby v prípade akýchkoľvek pochybností radšej kontaktovali našu spoločnosť. Ďalej dávame do povedomia, že platná slovenská legislatíva umožňuje brániť sa proti obchodným zmluvám, ktoré boli uzatvorené za nevýhodných podmienok alebo bez dostatočnej informovanosti. Konkrétne pokiaľ ide o zmluvy, ktoré sa podpísali v bytových alebo domových priestoroch tej – ktorej domácnosti,“ uzavrela Danihelová.

ws

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA