EP otvára trh s online platbami, očakáva nižšie poplatky

Štrasburg 8. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes schválil nové pravidlá platobných služieb, ktoré by mali umožniť novým hráčom na trhu využívanie mobilných a webových nástrojov na realizáciu platieb v mene klienta a viesť tak k zníženiu poplatkov. Smernica by mala zvýšiť bezpečnosť online platieb stanovením pravidiel pre ochranu dát a zodpovednosti pre všetkých ...

Štrasburg 8. októbra (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes schválil nové pravidlá platobných služieb, ktoré by mali umožniť novým hráčom na trhu využívanie mobilných a webových nástrojov na realizáciu platieb v mene klienta a viesť tak k zníženiu poplatkov.

Smernica by mala zvýšiť bezpečnosť online platieb stanovením pravidiel pre ochranu dát a zodpovednosti pre všetkých poskytovateľov internetových platobných služieb.

Taliansky poslanec Antonio Tajani, spravodajca tejto smernice, pripomenul, že trh s platobnými službami EÚ je stále rozdrobený a drahý.

“Stojí nás 130 miliárd eur alebo niečo vyše 1 % HDP EÚ ročne. Ekonomika EÚ si takého náklady nemôže dovoliť, ak chceme byť konkurencieschopní v globálnom meradle,” uviedol Tajani. Podľa jeho slov nový regulačný rámec zníži náklady, zvýši bezpečnosť platieb a umožní príchod nových hráčov a inovatívnych mobilných a internetových platobných nástrojov.

Jeho správu poslanci podporili pomerom hlasov 578 ku 29, hlasovania sa zdržalo 52.

Platca využívajúci online účet bude mať právo využiť platobný softvér, zariadenia a aplikácie poskytnuté autorizovanou treťou stranou a umožniť jej vykonať platbu v svojom mene. V praxi to znamená, že platca, ktorý nedisponuje kreditnou alebo debetnou kartou, bude môcť povoliť novému účastníkovi na trhu, napríklad spoločnosti SOFORT v Nemecku, Trustly v škandinávskych krajinách alebo IDEAL v Holandsku, aby realizovali platbu v jeho mene zo svojich účtov.

Poplatky za využitie poskytovateľov platobných služieb by nemali prevýšiť ich priame náklady. Nebude tiež možné požadovať dodatočné poplatky za využívanie platobných nástrojov – napríklad kreditných alebo debetných kariet, pri ktorých sú výmenné poplatky bánk už regulované.

Banka spravujúca účet platiteľa môže zablokovať tretej strane (poskytovateľovi platobných služieb) prístup k platobnému účtu len z objektívne opodstatnených a riadne doložených bezpečnostných dôvodov, ktoré bezodkladne oznámi príslušnému orgánu dozoru. Toto opatrenie by malo znemožniť bankám blokovanie nových poskytovateľov platobných služieb v ich snahe o vstup na trh.

Tretia strana bude povinná zaistiť bezpečnú autentifikáciu užívateľa a prijať opatrenia na zníženie rizika podvodu. Osobné údaje súvisiace s vykonaním platby bude musieť zaslať príjemcovi bezpečnými kanálmi a len na základe výslovného súhlasu používateľa platobných služieb (platcu).

V prípade vykonania neautorizovanej platby pomocou strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného nástroja bude platiteľ povinný znášať stratu maximálne do výšky 50 eur.

Po schválení tohto návrhu v EP sa budú novou právnou úpravou zaoberať aj ministri členských štátov (Rada). Smernica vstúpi do platnosti až po formálnom odobrení Radou ministrov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zll

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA