ESĽP: Taliansko musí odškodniť utečencov, ktorých vrátilo do Líbye

Štrasburg/Brusel 23. februára (TASR) – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu v dnes prijatom stanovisku odsúdil rozhodnutie talianskych úradov z roku 2009 vrátiť utečencov z Líbye späť do vlasti. Taliansko bez toho, aby podrobnejšie preskúmalo situáciu utečencov, ich vrátilo späť, čím ich vystavilo nebezpečenstvu mučenia, uvádza sa v rozsudku ESĽP.

Štrasburg/Brusel 23. februára (TASR) – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu v dnes prijatom stanovisku odsúdil rozhodnutie talianskych úradov z roku 2009 vrátiť utečencov z Líbye späť do vlasti.

Taliansko bez toho, aby podrobnejšie preskúmalo situáciu utečencov, ich vrátilo späť, čím ich vystavilo nebezpečenstvu mučenia, uvádza sa v rozsudku ESĽP.

Veľká komora sudcov dnes pojednávala o prípade Hirsí Džamáa a ostatní proti Taliansku (prípad č. 27765/09), pričom konštatovala, že talianske úrady porušili viaceré ustanovenia Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vystavili tak prevažne somálskych a eritrejských utečencov, ktorí vyrazili z Líbye a talianske úrady ich ešte na mori vrátili späť, možnému riziku zlého zaobchádzania a nútenej repatriácie do Somálska a Eritrey.

Rozsudok, voči ktorému sa nedá odvolať, určil Taliansku zaplatiť každému utečencovi zapojenému do tohto súdneho prípadu odškodné 15.000 eur a pokutu 1575 eur pokrývajúcu súdne trovy a výdavky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA