EÚ buduje sieť proti radikalizácii spoločnosti a extrémizmu

Brusel 9. septembra (TASR) –Komisárka Európskej únie pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová dnes oznámila, že únia spúšťa sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii, ktorej cieľom je bojovať proti násilnému extrémizmu. Iniciatíva bude podporovať snahy členských štátov v prevencii násilnej radikalizácie a náboru osôb na teroristické aktivity.

Prostredníctvom tejto siete budú prepojení hlavní aktéri zapojení do boja proti radikalizácii v celej EÚ, ako sú napríklad sociálni pracovníci, náboženskí lídri, vodcovia mládežníckych skupín, policajti, výskumní pracovníci a ďalší ľudia, ktorí pôsobia priamo v prostredí zraniteľných komunít.

"EÚ musí vyvíjať väčšie úsilie v boji proti hrozbe narastajúceho násilného extrémizmu. Preto dnes spúšťame sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii, ktorá podporí členské štáty v ich snahe zvyšovať povedomie o radikalizácii a zdokonaľovať spôsoby potláčania extrémistických ideológií a propaganda," uviedla Malmströmová.

Komisárka poukázala, že podľa doterajších skúseností sa terorizmus nespája s jednou vierou alebo jedným politickým presvedčením či s konkrétnym regiónom. Aj preto, uviedla, musí EÚ v rámci svojho úsilia v boji proti násilnému extrémizmu zohľadňovať rôzne modely radikalizácie.

"Takisto je dôležité uznať, že ideologická inšpirácia a referenčné body pre radikalizáciu sa môžu vyskytovať aj v rámci politických ideí populistických hnutí v EÚ," upozornila Malmströmová.

Inaugurácia siete proti radikalizácii sa bude konať v Bruseli a po nej bude nasledovať prvé pracovné zasadnutie. Na tomto stretnutí sa zúčastnia prví členovia siete a predstavitelia členských štátov a inštitúcií EÚ, ako aj hostia z Nórska. Na inauguračnom stretnutí budú mať účastníci možnosť diskutovať o tom, ako sfunkčniť sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii, a budú si môcť vymeniť názory o prioritách siete.

Cieľom siete je určiť osvedčené postupy a podporovať výmenu informácií a skúseností z rôznych oblastí násilnej radikalizácie, ako je napríklad využívanie internetu a sociálnych médií, na extrémistickú propagandu a využívanie informačných a komunikačných technológií teroristami. Cieľom práce siete bude potláčať radikalizáciu ešte pred tým, ako by viedla k násilnému extrémizmu.

Nová sieť bude podporovaná on-line fórom a konferenciami v celej EÚ s cieľom zhromažďovať skúsenosti a poznatky za účelom zvýšiť povedomie o radikalizácii a komunikačných technikách.

Sieť bude podporovať vierohodných lídrov a vedúce mienkotvorné osobnosti, aby svojimi pozitívnymi odkazmi ponúkali iné možnosti než násilnú a extrémistickú propagandu.

Sieť bude prispievať k politickým procesom na vnútroštátnej a európskej úrovni a bude podporovať Európsku komisiu a členské štáty v ich činnosti a poskytovať im zodpovedajúce nástroje na prevenciu terorizmu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA