EÚ je celosvetovým lídrom v boji za zrušenie trestu smrti

Brusel 10. októbra (TASR) – Európska únia dnes vo vyhlásení pre médiá pripomenula, že 10. október je nielen svetovým, ale aj európskym dňom boja proti trestu smrti, pričom jedným z hlavných cieľov politiky EÚ v oblasti ľudských práv je jeho celosvetové zrušenie.

Európska únia je podľa slov vysokej komisárky EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej najväčším darcom pre organizácie a občianske skupiny na celom svete, ktoré bojujú proti zákazu trestu smrti a má v tomto smere vodcovskú pozíciu.

"EÚ využíva v snahe o zrušenie trestu smrti všetky dostupné nástroje v oblasti diplomacie, pomoci a spolupráce. Vyzývame krajiny, v ktorých trest smrti aj naďalej platí, aby jeho využívanie postupne obmedzovali a trváme na tom, aby bol vykonávaný v súlade s normami dohodnutými na medzinárodnej úrovni," uviedla dnes Ashtonová a dodala, že v dnešnom modernom svete trest smrti už nemá miesto. Ashtonová ako podpredsedníčka Európskej komisie už vo svojom prejave prednesenom v júni 2010 v Európskom parlamente vyhlásila, že úsilie EÚ o zrušenie trestu smrti na celom svete je jednou z jej osobných priorít.

EÚ v dnes zverejnenej správe uviedla, že na celom svete možno pozorovať trend smerujúci k zrušeniu trestu smrti. Počet krajín, ktoré zákonom zrušili trest smrti za všetky trestné činy, sa v období rokov 1993-2009 zvýšil z 55 na 97. K decembru 2010 trest smrti v právnych predpisoch alebo v praxi zrušilo 139 krajín, čo sú viac ako dve tretiny.

Podľa dostupných údajov 23 krajín alebo území v roku 2010 vykonalo popravy a najmenej 67 udelilo tresty smrti. Na čele tohto zoznamu sú Čína, Irán, Severná Kórea, Spojené štáty americké a Saudská Arábia.

Hoci sa využívanie trestu smrti na celom svete dostáva do úzadia, číselné údaje sú stále vysoké. Tam, kde sa stále uplatňuje, existujú závažné problémy s dodržiavaním medzinárodných noriem a štandardov, a to najmä v súvislosti s obmedzením trestu smrti na najzávažnejšie trestné činy, vylúčením možnosti udeliť trest smrti mladistvým páchateľom a so zárukami spravodlivého procesu.

EÚ v roku 2010 vydala viacero vyhlásení k trestu smrti, z ktorých sa väčšina týkala jednotlivých prípadov, a poslala veľký počet demaršov proti uplatňovaniu hrdelného trestu. Zrušenie trestu smrti je jednou z priorít v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR). Od roku 1994 Európska komisia prostredníctvom EIDHR financovala viac ako 50 projektov na celom svete v objeme vyše 33 miliónov eur. Dňa 15. júna 2011 bola zverejnená nová výzva na predkladanie návrhov v oblasti opatrení proti trestu smrti, pričom na ich realizáciu sa vyčlenilo sedem miliónov eur. EIDHR sa tým stáva celosvetovo hlavným zdrojom financovania projektov na zrušenie trestu smrti.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA