Ministri financií schválili nástroj trestajúci rozpočtových hriešnikov

Luxemburg 4. októbra (TASR) – Ministri financií krajín Európskej únie (EÚ) na dnešnom stretnutí v Luxemburgu formálne schválili súbor nových opatrení vedúcich k prísnejšej koordinácii finančných a ekonomických pravidiel. Práve tie sú považované za základný kameň pri znovuzavádzaní stability a dôvery vo finančné trhy únie.

Celý proces zavádzania legislatívneho balíčka šiestich opatrení do platnosti by mal byť oficiálne uvedený do praxe najneskôr od začiatku januára budúceho roka. Dovtedy musí byť táto legislatívna úprava preložená do všetkých jazykov členov EÚ.

Balíček šiestich opatrení, ktorý už schválili poslanci Európskeho parlamentu (EP) na plenárnom zasadaní v Štrasburgu (28.9.), znamená zavedenie prísnejších sankcií voči "európskym hriešnikom". Ide o tých, ktorí nebudú dodržiavať pravidlá vyrovnaného rozpočtu v eurozóne. Balík, pre ktorý sa ujal anglický výraz "six pack", zároveň znamená vyššiu mieru dozoru nad národnými ekonomickými politikami v krajinách eurozóny.

"Poznamenajte si dobre moje slová. Nezaváham použiť tento nový nástroj na zabezpečenie fiškálnej disciplíny a vyrovnaného ekonomického rastu v Európe," vyhlásil európsky komisár pre ekonomické a finančné záležitosti Olli Rehn tesne pred začatím dnešných rokovaní ministrov financií. Rehn, ktorý je považovaný za autora tohto nového nástroja, zároveň vyjadril nádej, že všetky členské štáty únie budú hrať podľa novostanovených pravidiel a budú tieto pravidlá dodržiavať a rešpektovať.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pa

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA