EÚ pokutovala osem dodávateľov optickej mechaniky za kartelovú dohodu

Brusel 21. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes oznámila uloženie finančnej pokuty vo výške 116 miliónov eur ôsmim dodávateľom optickej mechaniky. Dôvodom je ich koordinované konanie (kartelová dohoda) pri výberových konaniach organizovaných dvoma výrobcami počítačov, čo znamená porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Komisia pripomenula, že optická mechanika (ODD - optical disc drive) ...

Brusel 21. októbra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila uloženie finančnej pokuty vo výške 116 miliónov eur ôsmim dodávateľom optickej mechaniky. Dôvodom je ich koordinované konanie (kartelová dohoda) pri výberových konaniach organizovaných dvoma výrobcami počítačov, čo znamená porušenie antitrustových pravidiel EÚ.

Komisia pripomenula, že optická mechanika (ODD – optical disc drive) znamená periférne zariadenia na čítanie alebo nahrávanie dát na optické disky, ako sú CD, DVD alebo Blu-ray, ktoré sa používajú v osobných počítačoch, CD a DVD prehrávačoch a hracích konzolách.

Vyšetrovanie EK v tomto prípade odhalilo nekalé praktiky dodávateľov pri tendroch na ODD pre notebooky a osobné počítače firiem Dell a Hewlett Packard (HP).

Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že milióny občanov EÚ dlhodobo používajú tieto zariadenia a je preto nevyhnutné udržať tento trh konkurencieschopným.

“Dnešné rozhodnutie opätovne dokladá, že kartelové dohody nemôžu uniknúť pokutám,” uviedla komisárka.

Osem dodávateľov zapojených do nelegálnych praktík, na ktorých sa vzťahuje rozhodnutie EK, sú: Philips; Lite-On; ich spoločný podnik Philips & Lite-On Digital Solutions; Hitachi-LG Data Storage; Toshiba Samsung Storage Technology; Sony; Sony Optiarc a Quanta Storage.

V súlade s oznámením EK o zhovievavosti z roku 2006 spoločnosti Philips, Lite-On a ich spoločný podnik Philips & Lite-On Digital Solutions získali plnú ochranu pred pokutami, lebo boli prvé, ktoré odhalili existenciu kartelovej dohody.

Vyšetrovanie exekutívy EÚ odhalilo, že od júna 2004 do novembra 2008 spoločnosti zúčastňujúce sa na kartelovej dohode si vzájomne oznamovali zámery týkajúce sa ponúk, zdieľali výsledky výberových konaní a vymieňali si ďalšie citlivé obchodné informácie týkajúce sa ODD. Vytvorili sieť paralelných bilaterálnych kontaktov, ktorých cieľom bolo zabrániť agresívnej hospodárskej súťaži vo výberových konaniach organizovaných Dell a HP.

Zo spoločností podieľajúcich sa na karteli len Philips má sídlo v Európe. Zvyšných sedem firiem je z Ázie. Účasť každej spoločnosti na kartelovej dohode bola od niekoľkých mesiacov až po štyri roky.

Ako uviedla EK, tieto spoločnosti si boli vedomé, že ich správanie je protiprávne a snažili sa zamaskovať svoje kontakty a vyhnúť sa odhaleniu ich dohody.

Spoločnosti Philips, Lite-On a Philips & Lite-On ako oznamovatelia kartelovej dohody prijali plnú ochranu pred pokutami, čím sa vyhli finančnému postihu vo výške 63,5 milióna eur. Spoločnosť Hitachi-LG Data Storage získala 50-% zníženie pokuty za spoluprácu pri vyšetrovaní a čiastočnú imunitu za umožnenie EK, aby mohla stanoviť časové trvanie kartelovej dohody.

Pri stanovení výšky pokút EK vzala do úvahy skutočnosť, že Philips, Sony a Sony Optiarc sa zúčastnili kartelového správania len pri výberovom konaní organizovanom spoločnosťou Dell.

Rozloženie pokút, v niektorých prípadoch po dohode s EK, je nakoniec nasledovné: Hitachi-LG Data Storage po 50-% odpustení pôvodnej pokuty zaplatí 37,121 milióna eur. Toshiba Samsung Storage Technology musí uhradiť 41,304 milióna eur, Sony 21,024 milióna eur, Sony Optiarc 9,782 milióna eur a Quanta Storage 7,146 milióna eur.

Európska komisia začala vyšetrovanie tohto prípadu v júni 2009, keď prvýkrát požiadala o niektoré vysvetľujúce informácie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA