EÚ poskytla humanitárnu pomoc viac ako 100 krajinám sveta

Brusel 18. augusta (TASR) – Európa má dlhú a hrdú tradíciu poskytovania humanitárnej pomoci a je rodiskom viacerých najväčších a najaktívnejších svetových humanitárnych organizácií, uviedla dnes v komuniké Európska komisia pri príležitosti Svetového dňa humanitárnej pomoci, ktorý sa od roku 2008 oslavuje 19. augusta.

Európska únia však aktívne poskytuje humanitárnu pomoc už vyše 40 rokov. V roku 1992 bol vytvorený Úrad pre humanitárnu pomoc Európskeho spoločenstva (ECHO) s cieľom "zabezpečiť rýchlejšiu a účinnejšiu intervenciu".

Vo februári 2010, keď prebrala úrad súčasná Európska komisia, bol úrad ECHO povýšený na plnohodnotné Generálne riaditeľstvo pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu. K tomuto kroku došlo v súlade s Lisabonskou zmluvou, v ktorej má humanitárna pomoc a civilná ochrana spoločnú, prominentnejšiu úlohu. Za prvú komisárku pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia bola vymenovaná Kristalina Georgievová.

Európska komisia poskytla humanitárnu pomoc vo vyše 100 krajinách na celom svete. Za celé obdobie boli najväčšími príjemcami humanitárnych prostriedkov EÚ tieto krajiny: Chorvátsko a Bosna a Hercegovina (počas rozpadu Juhoslávie), Sudán, Konžská demokratická republika, Afganistan, okupované palestínske územia, Pakistan, Rusko a Burundi. Príkladom rozsiahlych kríz, v ktorých solidarita EÚ zohrala veľkú úlohu, sú prílivové vlny cunami z roku 2004 v južnej Ázii, zemetrasenie na Haiti či záplavy v Pakistane z roku 2010. Dôležitým aspektom humanitárnej práce EK je jej zameranie na takzvané "zabudnuté krízy", teda na humanitárne situácie, o ktorých sa veľa nepíše a nehovorí v médiách a v ktorých je komisia často jediným poskytovateľom humanitárnej pomoci.

Európska únia je dnes najväčším darcom v oblasti humanitárnej pomoci. Medzi dvadsiatimi najväčšími darcami na svete nájdeme Európsku komisiu a jedenásť členských štátov EÚ – Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA