Rok 2012 je v znamení solidarity medzi generáciami

Brusel 1. januára (TASR) – Európska únia vyhlásila začínajúci sa rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Uplynulý rok bol v znamení dobrovoľníctva a rok 2013 bude venovaný podpore aktívneho občianstva a účastnej demokracie.

Cieľom Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami je udržať vitalitu staršej a starnúcej európskej generácie, posilnenie jej účasti na spoločenskom živote a odstraňovanie bariér medzi generáciami. Na dosiahnutie tohto cieľa sa budú v priebehu roka konať v členských štátoch EÚ rôzne akcie, konferencie, informačné kampane a diskusie, ktoré majú za cieľ upozorniť na reálny dopad životného štýlu staršej generácie na každodennú realitu Európanov.

Podľa návrhov Európskej komisie by sa mali do programov zameraných na splnenie cieľov "aktívneho starnutia" zapájať aj orgány na národnej a lokálnej úrovni, sociálni partneri, podnikateľské subjekty a občianske organizácie.

Európska komisia vo svojej správe z marca 2011 uviedla, že Európania v súčasnosti žijú dlhšie a zdravšie ako v predošlých desaťročiach, avšak výsledkom tohto procesu sú nové výzvy pre spoločnosť. Podľa prognóz Eurostatu, štatistického úradu EÚ, do roku 2030 na pracovnom trhu EÚ ubudne voči dnešku 6,8 percenta práceschopného obyvateľstva, čiže 20,8 milióna ľudí, ktorí odídu do dôchodku. Konkrétne by to znamenalo, že v priemere dvaja pracujúci ľudia vo veku od 15 do 64 rokov sa budú starať o jednu osobu na dôchodku. V súčasnosti je priemer štyria zamestnaní na jedného dôchodcu. Takýto stav vyvinie nové tlaky na verejné rozpočty a dôchodkové systémy krajín EÚ a na zvýšenú mieru starostlivosti o čoraz početnejšiu staršiu generáciu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA