EÚ: Rok 2013 bude Európskym rokom občanov

Brusel 11. augusta (TASR) - Európska komisia navrhla vyhlásiť rok 2013 za "Európsky rok občanov", informovala dnes Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. "Prvého novembra 2013 oslávime 20. výročie vzniku európskeho občianstva, ktoré sa stanovilo v Maastrichtskej zmluve. Dvadsať rokov po vzniku občianstva únie došlo k ...

Brusel 11. augusta (TASR) – Európska komisia navrhla vyhlásiť rok 2013 za “Európsky rok občanov”, informovala dnes Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo.

“Prvého novembra 2013 oslávime 20. výročie vzniku európskeho občianstva, ktoré sa stanovilo v Maastrichtskej zmluve. Dvadsať rokov po vzniku občianstva únie došlo k hmatateľnému pokroku, ktorý priamo ovplyvňuje životy miliónov ľudí,” povedala Redingová.

Medzi najkonkrétnejšie úspechy podľa komisárky patrí skutočnosť, že cestovanie do zahraničia nie je natoľko finančne nákladné, nedochádza k zdržiavaniam na hraničných prechodoch, existujú záruky pri dovolenkových službách, je zabezpečený prístup k zdravotnej starostlivosti a sú lacnejšie hovory pri telefonovaní do domovskej krajiny.

To sú podľa nej len niektoré výhody vyplývajúce z občianstva EÚ. Pripomenula, že občianstvo Európskej únie a práva s ním späté predstavujú kľúčové piliere EÚ. A cieľom Európskej komisie je zabezpečiť, aby sa odstránili aj zostávajúce prekážky, s ktorými sa ľudia stretávajú pri výkone svojich práv v zahraničí.

“Voľný pohyb je úzkostlivo chráneným právom v EÚ. Je synonymom občianstva únie. Podniky a občania majú ohromný úžitok z toho, že EÚ postupne rúca vnútorné prekážky zabraňujúce pohybu tovaru, služieb a osôb. Chcem stavať na našich dosiahnutých výsledkoch, aby sa všetci občania únie cítili pri cestovaní, nakupovaní, štúdiu alebo usadzovaní v inom členskom štáte EÚ dobre,” konštatovala Redingová.

Podľa komisárky až 48 percent Európanov si dnes myslí, že nie je dobre informovaných o svojich právach. Európsky rok občanov má pomôcť túto situáciu zmeniť.

S cieľom vyhlásiť rok 2013 za európsky rok občanov sa v celej EÚ budú organizovať rôzne akcie, konferencie a semináre na úrovni únie i na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA