EÚ rozbieha regionálnu spoluprácu s krajinami Východného partnerstva

Brusel 9. septembra (TASR) – Jednou z priorít polročného poľského predsedníctva v Európskej únii je zintenzívnenie vzťahov s krajinami začlenenými do Východného partnerstva. V poľskom meste Poznaň sa vo štvrtok začala prvá Konferencia regionálnych a lokálnych politických predstaviteľov z krajín Východného partnerstva (CORLEAP), ktorú zastrešil Výbor regiónov a podporili predstavitelia Európskej komisie.

Pod dohľadom Výboru regiónov sa v Poznani zišlo 36 starostov miest a predstaviteľov regionálnych samospráv z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny, ku ktorým sa pridružili ich kolegovia z okolitých členských krajín EÚ.

Hlavným cieľom CORLEAP-u je podporovať cezhraničnú spoluprácu a poskytnúť potrebnú váhu slovám a názorom lokálnych a regionálnych samospráv pri projektoch EÚ, týkajúcich sa Východného partnerstva.

Dôvodom vzniku platformy CORLEAP je skutočnosť, že politické udalosti v krajinách na východných hraniciach EÚ majú vplyv na európsku stabilitu a prosperitu. Aj preto EÚ v decembri 2008 zaviedla termín "Východné partnerstvo" ako označenie pre skupinu východoeurópskych krajín, s ktorými chce intenzívnejšie spolupracovať.

"Som presvedčený, že táto nová platforma sa stane živým centrom spolupráce medzi regionálnymi a lokálnymi predstaviteľmi z krajín EÚ a Východného partnerstva," povedal počas otváracieho ceremoniálu Štefan Füle, komisár pre rozširovanie a susedskú politiku.

Mercedes Bressová, prezidentka Výboru regiónov so sídlom v Bruseli, vyhlásila, že zbližovanie "s našimi východnými susedmi" nie je len úlohou národných vlád a inštitúcií EÚ, ale v snahe podporiť demokratizačné procesy a európske hodnoty by táto spolupráca mala prebiehať na všetkých úrovniach, teda aj na úrovni lokálnej a regionálnej samosprávy a s dôraznejším zapojením občianskej spoločnosti.

Účastníci CORLEAP-u sa dohodli, že ich stretnutia, ktoré odštartovali v Poznani, sa budú konať každý rok, pričom práve tieto konferencie sa majú stať centrom priamej spolupráce medzi regiónmi a mestami z EÚ a z krajín Východného partnerstva.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA