EÚ rozdelí miliardu eur na podporu kandidátskych krajín

Brusel 20. decembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes dokončila sériu programov na finančnú pomoc vyhradenú pre krajiny, ktoré prejavili záujem o vstup do Európskej únie. Zvyšné financie z tohoročného fondu vo výške takmer jednej miliardy eur budú rozdelené medzi krajiny západného Balkánu, Turecko a Island.

Ide o súbor podporných programov v rámci Nástroja predvstupovej pomoci (IPA). Bude sa týkať Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (FYROM), Čiernej Hory, Chorvátska, Srbska a Kosova a mimo regiónu západného Balkánu aj Turecka a Islandu.

"Všetky tieto programy sú cielené na vytvorenie konkrétnych výsledkov v zmysle lepšej verejnej správy, efektívnejšieho systému spravodlivosti a posilňovanie právneho systému týchto krajín. Ďalej na stabilizáciu ich ekonomík, ako aj na zlepšenie stavu životného prostredia," uviedol komisár pre rozšírenie a susedskú politiku Štefan Füle vo svojom stanovisku pre médiá.

Najväčším prijímateľom finančnej pomoci prostredníctvom IPA bude Turecko, ktoré dostane takmer 233 miliónov eur na projekty v oblasti reformy justície, životného prostredia a klimatických zmien.

Pre krajiny západného Balkánu je pomoc prioritne určená na reformy v oblasti justície a verejnej správy, ďalej dopravu, spoločensko-ekonomický rozvoj, klimatické zmeny a životné prostredie. Najviac zdrojov pôjde do Srbska (vyše 178 miliónov eur) a do Bosny a Hercegoviny (91,2 milióna eur). Albánsko dostane 82 miliónov eur, Kosovo 63 miliónov, Chorvátsko vyše 39 miliónov, FYROM 28,9 milióna a Čierna Hora 26,5 milióna eur.

Najmenej dostane Island, ktorý je však ekonomicky najviac pripravený na vstup do EÚ. Islanďania môžu rátať s pomocou vo výške 12 miliónov eur určených na implementáciu európskej legislatívy a posilnenie administratívnej kapacity.

Zvyšných 210 miliónov eur sa rozdelí pre všetky krajiny najmä v rámci projektov na podporu malých a stredných podnikov a na financovanie medzinárodných jednotiek nachádzajúcich sa v Bosne a Hercegovine a na území Kosova.

EÚ v rozpočtovom období 2007-2013 vyčlenila 11,5 miliardy eur na podporu projektov v rámci IPA.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA