EÚ sa zameria na pomoc členským štátom, ktoré nedostatočne čerpajú eurofondy

Brusel 9. júna (TASR) - Európska komisia (EK) dnes pripomenula, že v rokoch 2014 až 2020 budú mať členské štáty, regióny a mestá v Európskej únii (EÚ) v rámci politiky súdržnosti k dispozícii viac ako 351 miliárd eur. Hlavným zámerom politiky súdržnosti EÚ na toto obdobie je posilnenie administratívnych kapacít s cieľom zlepšiť spôsob investovania a spravovania prostriedkov z predmetných fondov...

Brusel 9. júna (TASR) – Európska komisia (EK) dnes pripomenula, že v rokoch 2014 až 2020 budú mať členské štáty, regióny a mestá v Európskej únii (EÚ) v rámci politiky súdržnosti k dispozícii viac ako 351 miliárd eur. Hlavným zámerom politiky súdržnosti EÚ na toto obdobie je posilnenie administratívnych kapacít s cieľom zlepšiť spôsob investovania a spravovania prostriedkov z predmetných fondov.

Politika súdržnosti sa bude realizovať prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Pre mnohé z členských krajín EÚ ide o hlavný zdroj verejných financií, a preto podľa EK treba tieto prostriedky vhodne investovať a spravovať, pretože v dôsledku nedostatkov vo vnútroštátnej, regionálnej a miestnej správe môže dôjsť k ohrozeniu úspešnej realizácie daných programov.

Na obdobie rokov 2007 až 2013 boli v rámci politiky súdržnosti pridelené finančné prostriedky, ktoré ešte stále treba preinvestovať. Komisia chce členským štátom pomôcť predísť strate cenných investícií a zabezpečiť, aby sa tieto financie náležite vynaložili a použili na správne druhy projektov v prospech obyvateľstva.

Eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu dnes uviedla, že tomuto cieľu pripisuje prioritný význam.

Nová iniciatíva spočíva v prístupe zameranom na štyri oblasti: vytvorenie “pracovnej skupiny pre lepšie vykonávanie“; budovanie administratívnych kapacít v členských štátoch a regiónoch v súvislosti s programami na roky 2014 až 2020; preskúmanie dôvodov zaostávania regiónov s nízkou úrovňou hospodárskeho rozvoja či regiónov, ktoré sa viacero rokov vyznačujú negatívnym rastom HDP a nakoniec zriadenie skupiny expertov zameranej na nezávislé hodnotenie prijímania zjednodušených pravidiel členskými štátmi a na identifikovanie ďalších možností ich zjednodušenia.

Komisárka Creţu už po nástupe do funkcie naznačila, že chce vytvoriť osobitnú pracovnú skupinu s cieľom pomáhať členským štátom a regiónom pri využívaní investícií v rámci politiky súdržnosti. Pracovná skupina sa zameria na pomoc viacerým krajinám, ktoré nestíhajú čerpať prostriedky a využívať investičné príležitosti prostredníctvom silnejších administratívnych kapacít.

Pozornosť pracovnej skupiny sa zameriava na skupinu krajín, ktorých miera čerpania prostriedkov sa pohybuje pod priemerom EÚ: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA