EÚ: Slovensko bude mať do roku 2080 najviac ľudí vo veku nad 80 rokov

Brusel 1. októbra (TASR) – Do roku 2080 bude mať Európska únia dvojnásobný počet seniorov vo veku nad 80 rokov, než je tomu v súčasnosti. Štatistický úrad EÚ (Eurostat) to uviedol v správe, ktorú vydal pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa seniorov.

Z tohto prieskumu vyplýva, že do roku 2080 bude mať jeden z ôsmich obyvateľov EÚ 80 alebo viac rokov, čo je dva krát viac, ako je súčasný stav. Podiel obyvateľov EÚ vo veku 80 a viac rokov vzrástol za posledných 15 rokov, z 3,5 percenta v roku 2001 na 5,1 percenta v roku 2014. Do roku 2080 by podľa odhadov tento počet mal vzrásť na 12,3 percenta.

Podľa údajov z roku 2014 najviac obyvateľov v tomto veku hlási Taliansko (6,4 %), Grécko (6 %), Španielsko a Francúzsko (5,7%). Najnižšie podiely zas boli zaznamenané v Írsku a na Slovensku (po 3 percentá) a potom na Cypre (3,1 %).

Na Slovensku je v súčasnosti v tomto veku najmenej ľudí zo všetkých krajín EÚ, prognózy však naznačujú veľkú zmenu, keď do roku 2080 sa dostaneme v tejto kategórii na čelo. Podiel obyvateľov vo veku 80 rokov a viac bude na Slovensku za vyše 6O rokov najvyšší v celej EÚ (16,3 percenta).

Čísla Eurostatu zároveň naznačujú aj nárast ohľadne očakávanej dĺžky života občanov vo veku nad 65 rokov. V roku 2014 bolo vo veku nad 65 rokov 18,5 percenta Európanov.

Zároveň však takmer 20 percent ľudí v EÚ vo veku 65 a viac rokov je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Posledné údaje sú z roku 2013. Ide však o menší podiel ako v prípade osôb do 65 rokov, kde je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v priemere až 25,9 percenta aktívnych ľudí.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA