EÚ v rámci Europolu vytvorila centrum na boj proti počítačovej kriminalite

Brusel 28. marca (TASR) – Európska komisia (EK) dnes navrhla vytvorenie Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite, ktoré by malo pomáhať pri ochrane európskych občanov a podnikov pred čoraz väčšími počítačovými hrozbami. EK pri tejto príležitosti uviedla, že odhadom sa každodenne stane obeťou počítačovej kriminality na celom svete viac než milión ľudí.

Celosvetové škody spôsobené týmto druhom kriminality môžu dosahovať celkovú výšku až 388 miliárd amerických dolárov.

Novovytvorené centrum bude zriadené v rámci Európskeho policajného úradu – Europolu, ktorý má sídlo v holandskom Haagu. Centrum bude základňou boja proti počítačovej kriminalite a zameria sa na trestnú činnosť, ktorú v on-line prostredí páchajú organizované zločinecké skupiny, a to predovšetkým na osobitne výnosné činnosti, ako sú on-line podvody týkajúce sa kreditných kariet a informácií na on-line prístup k bankovým účtom.

"Milióny Európanov využívajú internet pri uskutočňovaní bankových operácií z domu, v rámci nakupovania, ako aj pri plánovaní svojich dovoleniek či udržiavaní kontaktov s rodinou a priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí. Tak ako sa každodenne predlžuje čas, ktorý trávime on-line, zintenzívňuje sa aj činnosť organizovaných zločineckých skupín. A nimi páchaná trestná činnosť sa týka každého z nás", uviedla pri tejto príležitosti komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Komisárka dodala, že nesmieme páchateľom počítačovej kriminality dovoliť, aby narúšali našu existenciu v digitálnom prostredí a preto Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite v rámci Europolu sa stane základňou pre spoluprácu v záujme ochrany internetu, ktorý je slobodný, otvorený a bezpečný.

Experti EÚ budú v rámci centra pracovať aj na predchádzaní počítačovej kriminalite zameranej na elektronické bankovníctvo a on-line rezervácie, čím prispejú k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov v takéto systémy. Centrum sa tiež zameria na ochranu profilov vytvorených na sociálnych sieťach pred ich infiltráciou zo strany zločincov páchajúcich počítačovú kriminalitu a bude napomáhať boj proti krádežiam totožnosti v prostredí on-line. Súčasťou aktivít centra bude aj predchádzanie sexuálneho zneužívania detí v on-line prostredí a kybernetických útokov zasahujúcich kriticky dôležité infraštruktúre a informačné systémy v EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA