EÚ venuje sto miliónov eur na zníženie chudoby v Egypte

Brusel 17. augusta (TASR) – Európska komisia dnes schválila pomoc vo výške 100 miliónov eur pre Egypt. Financie sú prioritne určené pre chudobných ľudí v Káhire, kde až 60 percent populácie žije pod hranicou chudoby.

Stomiliónová podpora pre Káhiru je určená na zlepšenie životných podmienok pre chudobné vrstvy obyvateľov, na vytvorenie nových pracovných miest a sprístupnenie lacných a udržateľných zdrojov energie čo najširšiemu počtu obyvateľov.

"Naša pomoc je určená tým, ktorí ju najviac potrebujú – ide o zlepšovanie podmienok na bývanie pre najchudobnejších ľudí, vytvorenie pracovných príležitostí a prístup k lacnejšej energii," vyhlásil Štefan Füle, komisár EÚ pre rozšírenie a susedskú politiku. Podľa neho projekt podporovaný EK reálne zlepší životy mnohých obyvateľov Egypta.

Najnovší projekt pomoci pre Egypt ako súčasť Ročného akčného programu na rok 2011 je zameraný na životné prostredie, v ktorom žijú široké masy egyptskej chudoby. Konkrétne pôjde o projekty určené na zber odpadkov, recykláciu tuhého odpadu, vybudovanie systému slnečných elektrární pre zdravotné kliniky a zariadenia na čistenie odpadových vôd. Za pomoci lokálnych občianskych skupín a aktivistov, ktorí budú vyvíjať vzdelávaciu kampaň najmä medzi ženami a deťmi, aby sa aktívne zúčastňovali na zveľaďovaní svojho životného priestoru, akcia finančne podporovaná komisiou zasiahne do života asi milióna chudobných Egypťanov.

Iba v Káhire, hlavnom meste Egypta, žije v súčasnosti okolo 60 percent ľudí pod hranicou chudoby. Žijú väčšinou v chudobných štvrtiach – slumoch na predmestiach, kde im chýba akákoľvek základná sociálna a zdravotná starostlivosť, nemajú dostatok pitnej vody a ani podmienky na zber komunálneho odpadu, uprostred ktorého musia žiť. Väčšina tamojšej populácie buduje svoje chatrné príbytky bez povolenia úradov, v dôsledku čoho nemajú nárok na pripojenie k elektrine a ostatným inžinierskym sieťam verejnej infraštruktúry.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA