EÚ vyčlenila 13,1 miliardy eur na vybrané projekty z oblasti dopravy

Brusel 29. júna (TASR) - Európska komisia (EK) dnes navrhla vyčleniť sumu 13,1 miliardy eur z finančných prostriedkov EÚ na 276 dopravných projektov vybraných na základe prvých výziev na predloženie návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy. Ide o investície, ktoré uvoľnia dodatočné verejné a súkromné zdroje na spolufinancovanie, čím sa dosiahne kombinovaná suma vo výške 28,8 miliardy eur.

Brusel 29. júna (TASR) – Európska komisia (EK) dnes navrhla vyčleniť sumu 13,1 miliardy eur z finančných prostriedkov EÚ na 276 dopravných projektov vybraných na základe prvých výziev na predloženie návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy.

Ide o investície, ktoré uvoľnia dodatočné verejné a súkromné zdroje na spolufinancovanie, čím sa dosiahne kombinovaná suma vo výške 28,8 miliardy eur. Popri budúcom Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) bude Nástroj na prepájanie Európy zohrávať významnú úlohu pri prekonávaní nedostatku investícií v Európe, čo je najvyššou prioritou EK.

Okrem samotného rezortu dopravy tento nástroj bude prínosný aj pre európske hospodárstvo ako celok vďaka vytváraniu priaznivejších podmienok pre rast a vytváraniu nových pracovných miest.

Eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová upozornila, že projekty, ktoré boli vybrané na financovanie, budú vďaka modernizácii infraštruktúry a odstráneniu existujúcich prekážok slúžiť rovnako občanom, ako aj podnikateľom a budú podporovať udržateľné a inovačné riešenia v oblasti mobility.

“Táto bezprecedentná investícia predstavuje významný príspevok v rámci programu komisie pre rast a tvorbu pracovných miest. Realizácia transeurópskej dopravnej siete by mohla vytvoriť až 10 miliónov pracovných miest a do roku 2030 zvýšiť HDP EÚ o 1,8 percenta,” uviedla Bulcová.

Vybrané projekty sa realizujú najmä na základnej transeurópskej dopravnej sieti. Medzi príjemcami sú iniciatívy ako Rail Baltica, tunel na úpätí Brenneru v Alpách medzi Rakúskom a Talianskom, vnútrozemská vodná cesta Seine – Escaut vo Francúzsku, most Caland v Rotterdame alebo pevné spojenie medzi Nemeckom a Dánskom na trati Fehmarn Belt.

Menšie iniciatívy zahŕňajú cezhraničné projekty medzi Groningenom a Brémami, železničnú trať na Rýne, plány na zavádzanie skvapalneného zemného plynu (LNG) alebo projekty na zvýšenie splavnosti Dunaja.

Spolu 700 predložených návrhov na základe výziev na predkladanie návrhov v septembri 2014 trojnásobne prekročilo limit. To umožnilo EK vybrať projekty s najvyššou európskou pridanou hodnotou, pričom sa zaručuje vyvážené geografické rozdelenie, ako aj rozdelenie medzi jednotlivými druhmi dopravy.

Pre členské štáty oprávnené na podporu z Kohézneho fondu bolo vyčlenených takmer 4,8 miliardy eur. Zároveň bol posúdený aj prínos pre iné prioritné akcie EK, ako je energetická únia alebo jednotný digitálny trh.

Finančný príspevok EÚ sa poskytuje vo forme spolufinancovania grantov od 20 % do 85 % daného projektu podľa toho, o aký typ projektu ide.

Rozhodnutie o financovaní musí ešte formálne prijať Výbor pre Nástroj na prepájanie Európy, ktorý zasadne 10. júla. Individuálne dohody o grante potom pripraví Výkonná agentúra EÚ pre inovácie a siete (INEA) a s príjemcami projektov budú podpísané v druhom polroku 2015.

Financovanie cez tento nástroj sa týka aj spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., ktorá by mohla dostať 2,17 milióna eur (85 % prefinancovanie EÚ) na štúdiu v oblasti vývoja nových technológií a inovácií.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) ed

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA