EÚ vyčlenila 1,7 miliardy eur na riešenie utečeneckej krízy v rokoch 2015-2016

Brusel 30. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) predložila dnes súbor konkrétnych návrhov v objeme 1,7 miliardy eur z finančných prostriedkov EÚ na roky 2015 a 2016 na riešenie hlbokej utečeneckej krízy. Tento rok chce EÚ vyčleniť 801,3 milióna eur a v roku 2016 sumu 900 miliónov eur. Komisia v súvislosti s vyčlenenými prostriedkami pripomenula, že hlavy štátov a predsedovia vlád sa minulý...

Brusel 30. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) predložila dnes súbor konkrétnych návrhov v objeme 1,7 miliardy eur z finančných prostriedkov EÚ na roky 2015 a 2016 na riešenie hlbokej utečeneckej krízy. Tento rok chce EÚ vyčleniť 801,3 milióna eur a v roku 2016 sumu 900 miliónov eur.

Komisia v súvislosti s vyčlenenými prostriedkami pripomenula, že hlavy štátov a predsedovia vlád sa minulý týždeň na summite EÚ zaviazali prispieť rovnakou sumou.

Tieto finančné prostriedky umožnia poskytnúť núdzovú pomoc pre krajiny únie najviac postihnuté migračnými tokmi, posilnia personál agentúr EÚ zaangažovaných do riešenia utečeneckej krízy a poskytnú podporu a humanitárnu pomoc tretím krajinám.

Komisia očakáva, že Európsky Parlament a Rada EÚ urýchlene odobria navrhnuté opatrenia tak, ako sa zaviazali minulý týždeň.

Eurokomisárka pre rozpočet a ľudské zdroje Kristalina Georgievová priznala, že EÚ čelí dôsledkom jednej z najväčších kríz vo svojich novodobých dejinách, a dodala, že EK sa snaží konať rýchlo.

“Konali sme rýchlo s cieľom zosúladiť naše zdroje s prioritami a zdvojnásobili sme finančné prostriedky EÚ, ktoré sú k dispozícii na pomoc utečencom a komunitám, ktoré ich prijímajú. Využívame rozpočet EÚ rýchlo a pružne s cieľom riešiť túto krízu,” uviedla komisárka.

Dnešné návrhy EK zahŕňajú sumu 801,3 milióna eur na rok 2015. Budú čiastočne prefinancované z nových finančných prostriedkov vo forme návrhu opravného rozpočtu na rok 2015. V tejto súvislosti EK navrhla dodatočné záväzky vo výške 330,7 milióna eur od členských štátov. Komisia ďalej žiada, aby sa časť prostriedkov presunula z iných oblastí – 70,6 milióna eur by malo byť presmerovaných z iných programov a 400 miliónov eur z fondov pôvodne určených na humanitárnu pomoc a na financovanie európskej susedskej politiky.

Suma 801,3 milióna eur na zvyšnú časť roku 2015 by mala byť rozdelená nasledovne:

– 100 miliónov eur na posilnenie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) s určením na núdzovú pomoc najviac postihnutým členským štátom EÚ;

– 1,3 milióna eur je určených na zvýšenie prostriedkov pre tri agentúry EÚ s cieľom pokryť náklady na ďalších zamestnancov v roku 2015: 60 pre agentúru Frontex, 30 pre Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a 30 pre Europol;

– 300 miliónov eur pôjde na posilnenie nástroja európskeho susedstva, čo umožní zvýšenie Regionálneho trustového fondu EÚ pre krízu v Sýrii a poskytnutie pomoci tretím krajinám, ktoré prijímajú utečencov zo Sýrie. Spolu s ďalšími 200 miliónmi eur, ktoré sa majú prerozdeliť, dosiahne celková výška prostriedkov určených pre trustový fond pre Sýriu viac ako 500 miliónov eur. Členské štáty by mali prispieť rovnakou sumou, čiže fond dosiahne minimálne jednu miliardu eur;

– 200 miliónov eur je určených na poskytnutie okamžitých zdrojov v reakcii na požiadavky Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Svetového potravinového programu (WFP) a iných organizácií s cieľom bezodkladne poskytnúť utečencom pomoc. Tieto finančné prostriedky už boli naplánované pre oblasť humanitárnej pomoci a civilnej ochrany, teraz budú použité výlučne na riešenie utečeneckej krízy. Príspevky členských štátov by mali zodpovedať financovaniu zo strany EÚ.

Návrh EK je v súlade s dohodou o sedemročnom finančnom pláne EÚ a suma 801,3 milióna eur si nevyžaduje dodatočné platby v mene členských štátov v roku 2015.

Druhý súbor návrhov sa týka zostávajúcich 900 miliónov eur na rok 2016. V októbri 2015 bude táto suma zahrnutá do pozmeňujúceho návrhu k návrhu rozpočtu EÚ na budúci rok. Z tejto sumy by 600 miliónov eur malo ísť pre fondy AMIF a ISF a na prijatie ďalších zamestnancov pre agentúry Frontex, EASO a Europol. Nad rámec tejto sumy je už ďalších 780 miliónov eur naplánovaných na núdzový systém premiestňovania utečencov. Zvyšná suma 300 miliónov eur je určená na humanitárnu pomoc utečencom v krajinách susediacich so Sýriou a ďalších tretích krajinách. Príspevky členských štátov by mali zodpovedať financovaniu zo strany EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA