Europarlament prijal odporúčania na zvýšenie bezpečnosti pacientov

Brusel/Štrasburg 19. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali dnes súbor nelegislatívnych odporúčaní zameraných na zvýšenie bezpečnosti pacientov. Poslanci požadujú viac úsilia v boji proti zvyšujúcej sa odolnosti voči antibiotikám, zodpovednejšie využívanie liečebných postupov a podporu inovácií. Europoslanci sa tiež zamerali na infekcie v zariadeniach zdravotnej ...

Brusel/Štrasburg 19. mája (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali dnes súbor nelegislatívnych odporúčaní zameraných na zvýšenie bezpečnosti pacientov. Poslanci požadujú viac úsilia v boji proti zvyšujúcej sa odolnosti voči antibiotikám, zodpovednejšie využívanie liečebných postupov a podporu inovácií.

Europoslanci sa tiež zamerali na infekcie v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, ktoré postihujú osem až 12 percent hospitalizovaných pacientov v EÚ a sú zodpovedné za 37.000 úmrtí ročne. Tento stav podľa stanoviska EP neúmerne zaťažuje obmedzené rozpočty na zdravotníctvo.

“Úsporné opatrenie nesmú byť zavádzané spôsobom, ktorý má vplyv na bezpečnosť pacientov, zamestnancov či odborníkov v nemocniciach,” uviedol spravodajca uznesenia, taliansky poslanec Piernicola Pedicini z frakcie Európa slobody a priamej demokracie (EFDD).

Podľa jeho správy v Európe zomiera každý rok 25.000 ľudí následkom rastúcej rezistencie voči antimikrobiálnym látkam. Aj preto musí EÚ podporovať výskum nových typov liečiv a v oblasti veterinárnej medicíny je potrebné zamedziť online predaju antimikrobiálnych látok a ich preventívnemu využívaniu.

Súčasná hospodárska kríza vytvára podľa poslancov zvýšený tlak na rozpočty členských štátov a má tak vplyv na bezpečnosť pacientov. Europarlament preto vyzval členské štáty EÚ, aby bezpečnosť pacientov nebola ovplyvnená úspornými opatreniami a aby systémy zdravotnej starostlivosti zostali primerane financované.

Poslanci zároveň navrhli opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť zodpovednejšie využívanie antibiotík. Tie zahŕňajú prísne vykonávanie právnych predpisov zakazujúcich poskytovanie antibiotík bez predpisu; vykonanie vhodnej mikrobiologickej diagnostiky pred predpísaním antibiotík; uplatňovanie zodpovedných marketingových postupov zabraňujúcich konfliktu záujmov medzi výrobcami liekov a osobami, ktoré ich predpisujú; zlepšenie informovanosti o monitoringu v oblasti využívania antibiotík a antibiotickej rezistencie a posilnenie kontroly v súvislosti s infekciami v zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

EP vyzval farmaceutické spoločnosti na zvýšenie investícií do vývoja nových antimikrobiálnych látok a požiadal Európsku komisiu, aby zvážila legislatívny rámec na podporu vývoja nových antibiotík.

V oblasti veterinárnych antibiotík europoslanci presadzujú zodpovedné využívanie antimikrobiálnych látok vrátane tzv. medikovaných krmív povolením ich použitia len na liečbu po lekárskej diagnóze.

Podľa odhadov, na ktoré sa odvoláva EP, trpí osem až 12 percent hospitalizovaných pacientov v EÚ v dôsledku nežiaducich udalostí, pričom takmer polovici z týchto udalostí by sa dalo predísť. Najčastejšími nežiaducimi udalosťami sú infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou, udalosti súvisiace s podávaním liekov a komplikácie počas chirurgických zákrokov alebo po nich.

Dnešné uznesenie EP podporili aj slovenskí europoslanci. Poslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) upozornila, že Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou spotrebou antibiotík.

“Je dôležité, aby sa pacientom vydávalo len predpísané množstvo antibiotík potrebných na liečbu, a to len v prípadoch, keď je zrejmé, že je nevyhnutné ich nasadiť. Taktiež je potrebné dohliadať na to, aby sa znížilo používanie antibiotík v potravinárskom priemysle,” uviedla Žitňanská.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA