Europoslanci uľahčili život občanom tretích krajín legálne zamestnaným v EÚ

Štrasburg/Brusel 13. decembra (TASR) – Legislatívny návrh, ktorý dnes schválil Európsky parlament (EP) stanovuje, že občania tretích krajín, legálne pracujúci v EÚ, budú mať čoskoro práva porovnateľné s európskymi občanmi. Týka sa to ich prístupu k pracovným príležitostiam, sociálnemu zabezpečeniu a verejným službám.

Nové predpisy znížia administratívnu záťaž a umožnia zahraničným pracovníkom získanie pracovného povolenia a povolenia na pobyt v rámci jedinej žiadosti. Členské štáty budú mať dva roky na prispôsobenie svojich vnútroštátnych predpisov.

Smernica o jednotnom povolení, ktorej cieľom je uľahčenie migrácie zameranej na naplnenie potrieb pracovného trhu EÚ, dopĺňa iné opatrenia v oblasti legálnej migrácie, napríklad takzvanú modrú kartu.

"Smernica o jednotnom povolení nám do istej miery umožní riešiť nedostatok pracovných síl na európskom pracovnom trhu. Uľahčí tiež presadzovanie rovnováhy v oblasti migračných tokov. Je totiž lepšie mať legálnu migráciu a odstrániť tým podnety na nezákonné konanie," povedala počas rozpravy v pléne EP spravodajkyňa Véronique Mathieuová.

Podľa francúzskej poslankyne nové pravidlá zjednodušia postup pri vybavovaní žiadostí na pobyt a prácu a umožnia štátnym príslušníkom tretích krajín získať rovnaké práva, aké majú zamestnancom v EÚ.

Nové pravidlá pritom nijak neovplyvnia právo členských krajín EÚ rozhodnúť o tom, či na svoj trh vpustia zamestnancov z tretích krajín, prípadne koľko takýchto povolení vydajú. Ukladajú im však povinnosť rozhodnúť o udelení jednotného povolenia na pobyt a prácu v lehote štyroch mesiacov od podania žiadosti.

Prijatá smernica má znížiť administratívnu záťaž pre štátnych príslušníkov tretích krajín najmä tým, že im umožní získať povolenie na prácu a na pobyt v členskom štáte EÚ prostredníctvom jednotného postupu. Žiadosť o povolenie bude môcť podať príslušný žiadateľ sám, alebo o ňu bude môcť požiadať jeho budúci európsky zamestnávateľ.

Podľa dohodnutých pravidiel sa smernica bude vzťahovať na občanov tretích krajín, ktorí chcú žiť a pracovať v členskom štáte EÚ, alebo sa v EÚ už legálne zdržiavajú. Nová legislatíva sa však netýka ľudí s dlhodobým pobytom, utečencov a vyslaných pracovníkov (na nich sa vzťahujú iné pravidlá EÚ), ani sezónnych pracovníkov a pracovníkov vyslaných do EÚ v rámci vnútrofiremných presunov (bude sa na nich vzťahovať iná smernica). Osoby pôsobiace ako "au-pair" a osoby pôsobiace v námorných službách pod vlajkou členského štátu EÚ sú tiež z pôsobnosti tejto smernice vyňaté.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA