Europoslanci žiadajú viac odvahy od štátov EÚ pri prijímaní utečencov

Brusel 21. marca (TASR) – Európske štáty dostanú vyššiu podporu od Európskej únie, ak sa rozhodnú zúčastniť sa na novom presídľovacom programe pre utečencov z tretích krajín, o ktorom dnes informoval Výbor Európskeho parlamentu pre občianske práva.

Program má tiež za cieľ zvýšiť úlohu EÚ pri zabezpečovaní medzinárodnej ochrany najmä pre zraniteľné skupiny utečencov ako sú deti bez sprievodu a ženy. EÚ bude v tejto oblasti úzko spolupracovať s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Cieľovou skupinou programu na presídlenie utečencov na územie EÚ sú ľudia, ktorí získali štatút utečenca v tretích krajinách, napríklad líbyjskí utečenci v Tunisku. Vo väčšine prípadov ide o rozvojové krajiny, ktoré tento štatút udelia, ale nedokážu sa postarať alebo integrovať do spoločnosti utečencov na svojom území.

Podľa údajov UNHCR iba v roku 2012 bude treba presídliť a usadiť okolo 172.000 ľudí, pričom zatiaľ je možnosť na presídlenie iba okolo 80.000 osôb. V roku 2010 EÚ prijala na svojim území okolo 4700 utečencov, čo predstavuje iba 4,4 percenta zo všetkých presídlených utečencov po celom svete. UNHCR uvádza, že EÚ v tomto smere zaostáva za niektorými krajinami. Spojené štáty v roku 2010 prijali 54.000 utečencov a Kanada okolo 6700.

Cieľom nového presídľovacieho programu je podporiť členské štáty EÚ, aby sa nebáli byť otvorenejšie voči prijímaniu utečencov a aby rozšírili zoznam osôb, ktorých presídlenie môže byť prefinancované cez Európsky utečenecký fond. V tomto prípade by išlo najmä o zraniteľné skupiny utečencov ako sú deti bez sprievodu, ohrozené ženy, chorí ľudia alebo osoby na úteku, ktorým v ich domovine hrozí prenasledovanie.

Poslanci EP navrhujú, aby sa zvýšila finančná pomoc pre štáty, ktoré prijímajú utečencov. V súčasnosti za každého utečenca dostane štát, ktorý ho prijal, 4000 eur ročne. Návrh europoslancov je, aby v prvom roku bola táto suma zvýšená 6000 eur na osobu, v druhom roku jej pobytu na 5000 eur a potom by zostala v súčasnej výške 4000 eur.

Z 27 členských štátov EÚ do dnešného dňa iba 13 podpísalo program na presídľovanie utečencov: Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Maďarsko. Portugalsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Švédsko.

Európsky parlament bude o prijatí programu na presídľovanie utečencov hlasovať o týždeň, 29. marca. Ak program prijmú, 27 členských štátov do 1. mája musí zaslať na adresu Európskej komisie návrh o koľko utečencov by sa v roku 2013 dokázali postarať.

Finančná budúcnosť tohto programu bude predmetom diskusií členských štátov v rámci viacročného finančného rámca EÚ na obdobie 2014-2020.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA