Európske hlavné mesto kultúry zamestnalo aj delegáciu SR na Výbore regiónov EÚ

Bratislava 16. februára (TASR) – Nová európska agenda v oblasti integrácie a budúcnosť Európskeho hlavného mesta kultúry zamestnali účastníkov plenárneho zasadnutia Výboru regiónov Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 15. a 16. februára v Bruseli. Na rokovaní sa zúčastnila aj deväťčlenná slovenská delegácia, ktorej súčasťou bol aj bratislavský primátor Milan Ftáčnik.

Projekt Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) považuje Ftáčnik a väčšina členov výboru za mimoriadne významný nástroj podpory a rozvoja kultúrneho bohatstva, rozmanitosti európskych miest. Na plenárnom zasadnutí sa hovorilo aj o prioritách dánskeho predsedníctva Rady EÚ so zreteľom na regióny a mestá. Predstavil ich dánsky minister pre európske záležitosti Nicolai Wammen.

Výbor regiónov sa stretáva na svojich plenárnych zasadnutiach päťkrát ročne a funguje ako politické zhromaždenie, ktoré umožňuje miestnym a regionálnym orgánom priamo participovať na fungovaní európskeho spoločenstva.

Ftáčnik sa dnes zúčastnil aj na konferencii Urban Forum, ktorá sa koná v Bruseli pod záštitou Európskej komisie. Bratislavský primátor vo svojom vystúpení zdôraznil význam inovatívnych prístupov v oblasti financovania, správy mesta a podpory podnikania pre hľadanie riešení výziev, ktorým dnes európske samosprávy čelia.

Konferencia je zameraná na kľúčové témy súčasnosti, akými sú kohézna politika, stratégia Európa 2020 a udržateľný rozvoj z pohľadu samospráv. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na dialóg, výmenu skúseností medzi komisiou a zástupcami miest o aktuálnych otázkach regionálnej politiky, budúcnosti mestskej dimenzie kohéznej politiky.

Na fóre sa zúčastnil aj eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, komisárka pre oblasť klimatických zmien Connie Hedegaard, predstavitelia Európskeho parlamentu a predsedníčka Výboru regiónov EÚ Mercedes Bresso.

Informácie TASR poskytol hovorca primátora Bratislavy Ľubomír Andrassy.

vik gl

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA