Európski audítori schválili účtovnú uzávierku EÚ ôsmy rok po sebe

Brusel 10. novembra (TASR) - Európsky dvor audítorov (EDA) dnes oznámil, že schválil účtovnú uzávierku EÚ ôsmy rok po sebe. Účtovná uzávierka EÚ dostala už ôsmykrát kladné hodnotenie zo strany európskych audítorov. EDA informovala, že na strane príjmov a administratívnych výdavkov sa nevyskytli závažné chyby.

Brusel 10. novembra (TASR) – Európsky dvor audítorov (EDA) dnes oznámil, že schválil účtovnú uzávierku EÚ ôsmy rok po sebe. Účtovná uzávierka EÚ dostala už ôsmykrát kladné hodnotenie zo strany európskych audítorov.

EDA informovala, že na strane príjmov a administratívnych výdavkov sa nevyskytli závažné chyby. Celková miera chybovosti pri platbách klesla už druhý rok po sebe – na 4,4 % v roku 2014.

Dvor audítorov vo výročnej správe o plnení rozpočtu EÚ za rok 2014 zároveň zdôraznil pokrok, ktorý Európska komisia (EK) dosiahla v oblasti zvyšovania transparentnosti a absorpcie pri spravovaní prostriedkov EÚ.

Podpredsedníčka EK zodpovedná za oblasť rozpočtu a ľudských zdrojov Kristalina Georgievová pripomenula, že finančné prostriedky EÚ patria občanom únie, pričom komisia má voči nim povinnosť zaistiť, aby každé euro bolo čo najlepšie využité.

Audítori pripomenuli, že chybovosť neznamená automaticky podvod. Zväčša je dôsledkom zložitých administratívnych postupov, ktoré neboli uplatnené v súlade s očakávaním. Komisia prijala viacero opatrení na zabezpečenie toho, aby sa každé euro z rozpočtu EÚ vynaložilo efektívne.

Komisia sa rozhodla, že nebude skúmať len to, či sa pri projektoch dodržiavajú pravidlá, ale bude posudzovať aj hospodársky a sociálny vplyv projektov financovaných EÚ pred ich začatím a počas ich realizácie. Ďalšie financovanie bude závisieť od dosiahnutých výsledkov. Cieľom je, aby sa pri všetkých projektoch financovaných EÚ preukázala ich prínosnosť a ekonomická výhodnosť.

Komisia upozornila, že ak sa peniaze daňových poplatníkov v EÚ vynaložili nesprávne, prijme opatrenia s cieľom získať ich späť. Medzi rokmi 2009 a 2014 priemerná výška finančných opráv a spätne získaných prostriedkov vymáhaním predstavovala 3,2 miliardy eur, čiže 2,4 % priemernej výšky platieb z rozpočtu EÚ.

V snahe zaistiť lepšiu kontrolu výdavkov EÚ zo strany členských štátov (tie spravujú 80 % rozpočtu únie), EK vytvorila stimuly s cieľom motivovať každý členský štát k tomu, aby zlepšoval svoje systémy riadenia a kontroly. Cieľom je dosiahnuť, aby členské štáty odhaľovali, oznamovali a napravovali nezrovnalosti pred uskutočnením auditu EÚ – inak stratia prostriedky, na ktoré majú nárok.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA