Európsky týždeň mobility – záujem Európanov narastá každým rokom

Brusel 15. septembra (TASR) – Stovky európskych miest a obcí sa 16.-22. septembra zapoja do desiateho ročníka európskeho týždňa mobility a vyzvú svojich občanov, aby sa zúčastnili na sérii činností, ktorými sa podporuje udržateľná mobilita.

Tohtoročná téma, ako dnes oznámila Európska komisia, je "alternatívna mobilita" a je zameraná na podporu efektívnych zdrojov, ktoré sú alternatívou k osobným autám, prevažujúcim v mestskej preprave.

"Európsky týždeň mobility už desať rokov pomáha mestám vytvárať lepšie životné prostredie pre občanov. Je nesmiernym úspechom a stal sa globálnym fenoménom. Týždeň mobility umožňuje, aby ľudia premýšľali o nových a lepších spôsoboch cestovania a prispievali k tomu, aby sa ich mestá stali príjemnejším miestom pre život," vyhlásil dnes eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

Tento týždeň má byť povzbudením pre miestne orgány a občanov, aby kládli dôraz na mnohé priaznivé účinky iných dopravných prostriedkov, keďže nadmerné využívanie automobilov poškodzuje kvalitu života v našich mestách. Hluk, znečistenie ovzdušia, dopravné zápchy a obmedzený verejný priestor sú všetko symptómy tohto problému.

Pri nadmernom využívaní zdrojov ako energia, pôda, voda a suroviny si čoraz viac uvedomujeme, že sú potrebné alternatívne formy prepravy, ktoré v menšej miere produkujú znečistenie, spotrebúvajú menej zdrojov a pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov. Cieľom európskeho týždňa mobility 2011 je podporiť európskych občanov žijúcich v mestských oblastiach, aby radšej využívali nízkouhlíkové spôsoby prepravy, ako sú chôdza, bicykle či verejná doprava.

Do týždňa mobility sa od jeho začiatku v roku 2002 zapája čoraz vyšší počet miest. V roku 2010 v rámci témy "Rozumnejšie cestovať, lepšie žiť" podpísal chartu európskeho týždňa mobility a/alebo zaregistroval svoje činnosti na stránke tejto kampane www.mobilityweek.eu rekordný počet 2221 miest a obcí. Vlaňajšok sa tak stal už piatym rekordným rokom v poradí.

Zúčastnené mestá a obce, ktoré spĺňajú príslušné kritériá, sa môžu prihlásiť o cenu európskeho týždňa mobility 2011. Ocenia sa mestá, v prípade ktorých sa posúdi, že zorganizovali najinovatívnejšie kampane, pokiaľ ide o kvalitu aktivít súvisiacich s tohtoročnou témou a rozsah prijatých trvalých opatrení.

Víťazom európskeho týždňa mobility 2010 sa stalo mesto Almada v Portugalsku; ako druhé sa umiestnili mestá Murcia v Španielsku a Riga v Lotyšsku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA