EUROSTAT: Deficit verejných financií vlani v eurozóne klesol na 2,4 % HDP

Luxemburg 21. apríla (TASR) - Celkový vládny deficit v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) vlani v porovnaní s rokom 2013 klesol. Naopak, verejný dlh sa v oboch regiónoch zvýšil. Informoval o tom európsky štatistický úrad Eurostat.

Luxemburg 21. apríla (TASR) – Celkový vládny deficit v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) vlani v porovnaní s rokom 2013 klesol. Naopak, verejný dlh sa v oboch regiónoch zvýšil. Informoval o tom európsky štatistický úrad Eurostat.

Celkový deficit verejných financií v eurozóne klesol v roku 2014 na 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 2,9 % HDP v roku 2013. V EÚ sa schodok znížil na 2,9 % z 3,2 %. Celkový verejný dlh v menovej únii na konci 2014 dosiahol 91,9 % HDP oproti 90,9 % na konci roka 2013. V celej únii dlh vzrástol na 86,8 % z 85,5 %.

Spomedzi členských štátov únie vlani hospodárili s prebytkom Dánsko (+1,2 % HDP), Nemecko (+0,7 %) a Estónsko a Luxembursko (v oboch krajinách +0,6 %). Najnižšie deficity zaznamenali Litva (-0,7 %), Lotyšsko (-1,4 %) a Rumunsko (-1,5 %). Dvanásť krajín únie malo v roku 2014 schodok verejných financií nad 3 % HDP: Cyprus (-8,8 %), Španielsko (-5,8 %), Chorvátsko a Británia (v oboch štátoch -5,7 %), Slovinsko (-4,9 %), Portugalsko (-4,5 %), Írsko (-4,1 %), Francúzsko (-4 %), Grécko (-3,5 %), Belgicko, Poľsko a Fínsko (vo všetkých troch štátoch -3,2 %). Slovenský deficit sa zvýšil na 2,9 % z 2,6 % v roku 2013.

Na konci roka 2014 mali najnižší verejný dlh v pomere k HDP Estónsko (10,6 %), Luxembursko (23,6 %), Bulharsko (27,6 %), Rumunsko (39,8 %) a Lotyšsko (40 %). Šestnásť krajín únie malo na konci vlaňajška dlh nad 60 % HDP, pričom najviac je zadlžené Grécko (177,1 %), za ktorým nasledujú Taliansko (132,1 %), Portugalsko (130,2 %), Írsko (109,7 %), Cyprus (107,5 %) a Belgicko (106,5 %). Slovenský verejný dlh vlani klesol na 53,6 % HDP z 54,6 % HDP v roku 2013.

12 lom pop

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA